Etkin Pişmanlık Dilekçe Örneği

Av.Naciozkan

[Adınız Soyadınız] [Adresiniz] [Tarih]

Sayın [Yetkili Makamın Adı] [Kurumun Adı] [Kurumun Adresi]

KONU: Etkin Pişmanlık Dilekçesi

Sayın Yetkili,

Ben, aşağıda kimlik bilgileri belirtilmiş olan [Adınız Soyadınız], [Doğum Tarihi], [TC Kimlik Numarası], [Adres], [Telefon Numarası] tarafından aşağıda detayları sunulan suçla ilgili olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla bu dilekçeyi yazmaktayım.

Kimlik Bilgilerim:

  • Adı Soyadı: [Adınız Soyadınız]
  • Doğum Tarihi: [Doğum Tarihi]
  • TC Kimlik Numarası: [TC Kimlik Numarası]
  • Adres: [Adres]
  • Telefon Numarası: [Telefon Numarası]

Suçla İlgili Bilgiler: Ben, [suçun türü] suçunu işlediğimi itiraf ediyorum. Bu suç [tarih] tarihinde [yer] yerinde gerçekleşmiştir. Suçun detayları şu şekildedir: [suçun detayları].

Etkin Pişmanlık Kapsamındaki Yardımlarım: Bu dilekçe ile birlikte suçla ilgili bilgileri içeren tüm belgeleri, delilleri ve diğer bilgileri yetkili mercilere teslim etmeyi taahhüt ediyorum. Ayrıca, suçun aydınlatılmasına yönelik sağlayabileceğim diğer bilgileri de paylaşmaya hazırım. Etkin pişmanlık kapsamında yetkililere tam işbirliği yapmayı taahhüt ediyorum.

Etkin Pişmanlık Kapsamındaki Haklarımdan Feragat: Bu dilekçe ile birlikte, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verilebilecek cezalardan feragat ettiğimi beyan ediyorum. Adaletin sağlanması amacıyla üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırım.

Sonuç ve İstekler: Bu dilekçe ile, işlediğim suçtan dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunuyorum. Adaletin sağlanması, suçun aydınlatılması ve topluma olan zararın en aza indirilmesi adına elimden gelen işbirliğini yapmaya hazırım.

Bu dilekçemin değerlendirilmesi ve gereğinin yapılması hususunda saygılarımla arz ederim.

Saygılarımla,

[İmza]

EKLER:

  • Suçla ilgili belgeler ve deliller
  • İlgili diğer bilgiler

İlginizi çekebilir; Kasten adam öldürme suçu

Etkin Pişmanlık Dilekçe Örneği
Etkin Pişmanlık Dilekçe Örneği 2

Etkin Pişmanlık Dilekçe Örneği olarak aşağıdaki belge baz alınabilir ;

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

           ADANA

Soruşturma No: 

Konu                 : TCK 192 Md. Kapsamında Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yeniden ifadesinin alınması

Açıklamalar     :

         Müvekkilim şüpheli                                     tarihinde Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Bu süreçte diğer fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım etmek için gönüllü olarak  etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade vermek istemektedir. Bu hususta sayın savcılığınızın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeniden ifade alınmak için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim. 02.04.2023

      Şüpheli Müdafi

Av Nuh Naci ÖZKAN

Yorum yapın

Hemen Ara