Rutubetli Evde Kiracı Hakları

Av.Naciozkan

Rutubetli Evde Kiracı Hakları; Kiracı hakları, ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve her iki tarafın da haklarını koruyan önemli bir konudur. Özellikle rutubet gibi evin yaşanabilirliğini etkileyen sorunlar söz konusu olduğunda, kiracıların hakları daha da önem kazanır. Rutubetli evler, sağlık sorunlarına yol açabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Bu makalede, rutubetli evde kiracıların haklarına odaklanarak, sorunları tanımlayacak, çözüm önerileri sunacak ve yasal hakları üzerinde duracağız.

Türk borçlar kanununa göre kiracı ve kiraya veren arasında yapılan sözleşmeyi her iki tarafa da hak ve borç yüklemiştir. Rutubet, bir evde yaygın bir sorundur ve genellikle nemin dengesiz olduğu, havalandırmanın yetersiz olduğu veya yapısal sorunların bulunduğu mekanlarda ortaya çıkar. Rutubetin belirtileri arasında duvarlarda küflenme, kötü koku, nefes alma sorunları ve alerjik reaksiyonlar yer alabilir. Kiracılar için, rutubetli bir evde yaşamak hem fiziksel sağlık risklerini hem de psikolojik rahatsızlıkları beraberinde getirebilir.

Rutubetli Evde Kiracı Hakları

Kiracı söz konusu evin rutubetli olması durumunda ayıplı evden söz edebiliriz. Ev sahibine de uygun bir zaman vererek rutubetin giderilerek daha yaşanabilir hale gelmesi için talep hakkı vardır. Makul süre içerisinde bu ayıp giderilmezse kiracı kendisi gerekli masrafları yaparak evi ayıpsız hale getirmeye ve bu ayıba ilişkin yapmış olduğu masrafları ise kira bedellerinden düşme hakkına sahiptir.

Ancak söz konusu rutubet binanın genelinde varsa bu ayıp binadaki tüm mal sahiplerinin ortak sorumluluğu altındadır.

Türk Borçlar Kanunu m.306/1’e göre : “Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına giderebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.”

Kiracılar Hangi Masrafları Kiradan Düşebilir?

Kiracılar, genellikle kira sözleşmesinde belirtilen kurallar çerçevesinde belirli masrafları kira bedelinden düşebilirler. Rutubetli evde kiracı hakları nelerdir sorusuyla sıkça karşılaşmaktayız. Bu sebeple bu makalemizde bu konulara yer vermekteyiz.

Ev veya iş yeri kiralarında bazı durumlarda kiracılar taşınmaz ile ilgili masraf yapılması gerektiğini ev sahiplerine söylese de ev sahipleri yanaşmayabiliyor. Bu durumda da kiracılar ev sahiplerinin ödemesi gereken zorunlu masrafları kendileri yaparak kiradan düşme hakkına sahiptirler. Bu aşamada hangi kalemlerin kiradan düşülebileceğini öğrenmek kiracılar için büyük önem taşımaktadır.

Ev sahipleri kiraya verdikleri konutu yaşamaya elverişli sağlam ve kullanılabilir hale getirmek zorundadırlar. Bu aşamada konut sonradan yaşamaya elverişsiz hale gelmiş ise de bu durumu tadilat yaptırarak gidermekle yükümlüdürler.

Ancak, belirli masrafların kira bedelinden düşülüp düşülemeyeceği konusu, kira sözleşmesi ve yerel yasalara bağlı olarak değişebilir. Kiracılar, kira sözleşmesini ve yerel kira yasalarını dikkatlice inceleyerek hangi masrafların düşülebileceğini ve hangilerinin kiracıya ait olduğunu belirlemelidirler. Ayrıca, mülk sahibi veya kiralayanla bu konuda açık bir iletişim sürdürmek de önemlidir.

Türk Borçlar Kanunu Yapma ve yapmama borçlarında MADDE 113- Yapma borcu, borçlu tarafından ifa edilmediği takdirde alacaklı, masrafı borçluya ait olmak üzere edimin kendisi veya başkası tarafından ifasına izin verilmesini isteyebilir; her türlü giderim isteme hakkı saklıdır. Yapmama borcuna aykırı davranan borçlu, bu aykırı davranışının doğurduğu zararı gidermekle yükümlüdür. Alacaklı, ayrıca borca aykırı durumun ortadan kaldırılmasını veya bu konuda masrafı borçluya ait olmak üzere kendisinin yetkili kılınmasını isteyebilir.

İlginizi Çekebilir; Adana Kiracı Avukatı

Kiracı Evde Tamirat Yapabilir mi?

Rutubetli evde kiracı hakları son zamanlarda kış aylarının gelmesiyle birlikte tarafımıza sıkça yöneltilen sorular arasında yer almaktadır.

Kiracılar için ev tamiratı konusu, kiracı hakları ve ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişkileri etkileyen önemli bir konudur. Bu makalede, kiracıların evlerinde yapabilecekleri tamiratlar, bu tamiratların kapsamı, sınırları ve kiracıların bu konudaki hakları ele alınacaktır.

Kiracılar, genellikle oturdukları evlerde ufak çaplı tamiratlar yapma ihtiyacı hissederler. Bu tamiratlar, örneğin küçük boya işleri, musluk tamiri gibi basit işler olabilir. Ancak, kiracılar bu tür tamiratları yaparken bazı sınırlamalarla karşılaşabilirler.

Ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkiler, genellikle kira sözleşmesinde belirtilen kurallara dayanır. Kira sözleşmelerinde genellikle ev sahibinin, kiracının izni olmadan yapılan büyük tamiratları yapma hakkına sahip olduğu belirtilir. Ancak, küçük çaplı tamiratlar konusunda bazı durumlar söz konusu olabilir.

Örneğin, kiracılar, evlerindeki küçük çaplı tamiratları yapmak istediklerinde, öncelikle ev sahibinden izin almaları gerekebilir. Bu izin, yazılı veya sözlü olabilir. Ancak, ev sahibinin izin vermemesi durumunda kiracıların bu tamiratları yapma hakkı yoktur.

Bazı durumlarda, kiracılar, ev sahibinin izni olmadan da küçük çaplı tamiratlar yapabilirler. Ancak, bu durumda kiracıların yapacakları tamiratların evin yapısını veya güvenliğini riske atmaması gerekir. Ayrıca, kiracılar bu tamiratları yaparken, kira sözleşmesinde belirtilen kurallara uymaları ve ev sahibinin mülkünü zarara uğratmamaları önemlidir.

Kiracılar, evlerinde yapacakları tamiratlar konusunda dikkatli olmalı ve öncelikle ev sahibi ile iletişime geçmelidirler. Ev sahibinin izni olmadan yapılan tamiratlar, kiracıların kira sözleşmesini ihlal etmelerine neden olabilir ve bu da ev sahibi tarafından kiracının evden çıkarılmasına kadar varan yasal sorunlara yol açabilir.

Sonuç olarak, kiracılar evlerinde yapacakları tamiratlar konusunda ev sahibi ile iletişim halinde olmalıdırlar. Küçük çaplı tamiratlar yapmadan önce ev sahibinden izin almak önemlidir ve kiracılar bu tamiratları yaparken evin güvenliğini riske atmamalıdırlar. Kiracıların, kira sözleşmesinde belirtilen kurallara uymaları ve ev sahibinin mülkünü korumaları gerekmektedir.

Yorum yapın

Hemen Ara