Ölümlü -Yaralamalı Trafik Kazası Davası Avukatı 

 

Ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı, yaşanılan araç kazaları sonucunda kazanın meydana gelmesine sebebiyet veren kusurlu kişilerin saptanmasını ve gerekli cezai yaptırım türüne tabii tutulmasını sağlamaktadır. Ayrıca, ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı kaza sonrasında mağdur durumda olan kişilerin maddi ve manevi tazminatlarının karşılanması için de yardımcı olmaktadır. Özellikle, ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında uzman bir avukattan yardım alınması, davaların daha doğru şekilde gerekli cezai işlemlerle sonuçlanmasını sağlamaktadır. Hukuk firmamız, trafik davaları ile ilgili tüm işlemleri uzman avukatları ile hallederek, müvekkillerine en doğru şekilde adli yardımda bulunmaktadır. 
 
Trafik kazalarında ölüm ya da yaralanma durumlarında trafik kazası avukatları genellikle kusurlu tarafın belli yaptırımlarla cezalandırılmasını sağlarken ayrıca mağdur olan tarafın da duruma göre tazminat almasına yardımcı olmaktadır. Yaralanmalı ya da ölümlü trafik kazalarında trafik kaza avukatlarının en fazla uğraştığı davalardan birisi de tazminat davalarıdır. Maddi ve manevi tazminat davası olarak açılabilen davalar kişinin mağduriyet durumuna ve oranına göre belirlenmektedir. 
 
Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat
 
Ölümlü -yaralamalı trafik kazası davası avukatı trafik kazası sonucunda açılan tazminat davalarının maddi açıdan gerçekleşen hasarın giderilmesine yönelik davalar ile uğraşan kişilerdir. Özellikle, ölümlü trafik kazalarında davaya bakan bir avukat aracılığı ile ölen kişinin mirasçıları durumda olan diğer hak sahipleri, uğradıkları maddi ve manevi kayıplar için kazaya sebebiyet veren kişilere tazminat davası açabilirler. Ölüm ile gerçekleşen trafik kazalarında yalnızca mirasçı durumunda olan ölen kişinin yakınları karşı tarafa tazminat açma hakkına sahip olmaktadır.
 
Trafik kazasının gerçekleşme durumuna ve kazada kusurlu olma haline göre tazminat oranları değişebilmektedir. Hukuk büromuzdaki avukatlar öncelikli olarak böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde sigorta şirketleri ile iletişime geçerek sorunları çözüme ulaştırmaktadır. Ölümlü trafik kazalarında tazminat talep ediliyorsa öncelikli olarak trafik kazaları davalarına bakan hukuk büromuzdaki avukatlardan yardım alınmalıdır. Gerçekleşen dava konusu hakkında işlemlerin yapılması, davanın açılması ve tazminat talebinde bulunulması trafik kaza davalarına bakan avukatlarımızın görevidir. Bu açıdan, bir tazminat davası açılacaksa mağduriyetin de giderilmesi açısından hukuk büromuzdaki uzman avukatlardan yararlanmak oldukça faydalı olacaktır. 
 
Trafik Kazalarında Tazminat Talep Etme Şartları
 
Trafik kazaları ölümlü ya da yaralanmalı gerçekleşsin, karşı taraftan tazminat alabilmek ve tazminat hükmü verilecek bir dava açabilmek için karşı tarafın dava konusunda kusurlu bulunması gerekmektedir. Ayrıca, tazminat davasının gerçekleşmesi için karşı tarafın hukuk aleyhine bir durumu gerçekleştirmesi de önemlidir. Yani, trafik kazalarında bir tazminat davasının açılabilmesi ve bu hakka sahip olmak için öncelikli olarak dava açılacak kişiler hem hukuka aykırı bir durumu gerçekleştirmiş olmalı hem de tazminat açılabilecek bir kusura meydan vermiş olmalıdır. Çünkü bu durumların dışında herhangi bir ihmal durumuna da bağlı olarak kazanın gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Fakat, genel olarak trafik kazalarında tazminat davası açıldığında hakim suçun niteliğine ve durumuna göre tazminat vermektedir. Hukuk büromuzdaki avukatlarımız bu süreçlerde müvekkilinin yanında olarak, dava ile ilgili tüm belgelerin ve kusurların bulunmasına yardımcı olmaktadır. 
 
Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat
 
Trafik kazaları sonrasında kazayı geçiren kişi hayatta fakat kaza sonucunda yaralanmış ise kendisi karşı tarafa maddi ya da manevi tazminat davası açabilir. Fakat kazayı geçiren kişi eğer trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetmişse tazminat davasını ölen kişinin yakınları açabilmektedir. Ölen kişi adına tazminat davası açacak olan kişiler genellikle ölen kişinin 1. dereceden aile yakınları olmaktadır. Yani, ölen kişinin mirasçıları karşı tarafa maddi ve manevi hasarların giderilmesi için tazminat davası açılabilir. Kazadan hasar alan kişi hasar alma durumuna göre avukatlarımız aracılığı ile karşı tarafa maddi ya da manevi tazminat davası açabilir. Dava açılan kişiler ise genellikle trafik kazalarında karşı tarafta bulunan sürücüler, araç sahipleri, aracı işleten kişiler ya da sigorta şirketleri olabilir. Davanın tarafları, trafik kazasının yaşanma durumuna göre değişmekte ve davalılar olayın seyrine göre çeşitlenmektedir.