Miras Hukuku Nedir?

Kişinin ölümüyle beraber mal varlığında ve birçok hakkında değişiklikler olur. Bazı durumlarda hakları ve borçları hukuk gereğince son bulabilir. Kişinin ölümünden sonra malları ile ilgili olacak her olay miras hukuku kapsamında incelenir. Peki burada anlatılmak istenen ve ölümden sonraki mal varlığıyla ilgili meseleleri içeren ve kapsayan miras hukuku nedir? sorusu çok merak edilen konulardandır. Hem miras bırakanları hem de kendisine miras kalanları yakından ilgilendiren bir konudur.

Miras Nedir?

Her insan yapısı gereği kazandığı mal varlıklarının hepsini yakınlarına, akrabalarına ve sevdiklerine bırakmak ister. Eğer ölümden sonra kişinin mal varlığı ile ilgili hakları son bulacak olsaydı, belki de o zaman yaşantısında insan daha aç gözlü bir tavır takınabilirdi. Fakat ölümden sonra, mal varlığı değerleri ile haklar son bulmadığı için, insanlar doğal olarak ve içgüdüsel olarak ölümünden sonra yakınlarını düşünür. Miras, kişinin ölümünden sonra mal varlığının, borçlarının ve haklarının yakınlarına kalmasıdır. 

Miras Hukuku Nasıl İşler?

Miras hukukunun nasıl işlediği meselesine geçmeden önce miras hukuku nedir meselesi üzerinde yoğunlaşmak daha doğru olur. Miras hukuku her devlette farklı değerlendirilir. Kimisi miras hakkını ölecek olan mal sahibine bırakarak, tasarruf yetkisini ona verir. Bazı devletler ise, tasarruf hakkını kişiye vermez ve kendisi hüküm verir. Türkiye' de ise karma sistem vardır. Bi kısmını mal sahibine bırakırken bir kısmının yetkisini de devlet üstlenir. Miras hukuku nedir sorusuna verilecek en basit yanıt hem yasal hem de iradi mirasçılığın karması olan bir sistemdir. 

Miras Hukukundan Faydalananlar Kimlerdir?

Kanunen miras hukukundan faydalananlar yani mirasçılar ikiye ayrılır. Biri yasal mirasçılardır. Biri de atanmış olan mirasçılardır. Yasal mirasçılar; yakın akrabalar olan anne, baba, torunlar, çocuklar, eş, kardeşler, üst zümre denilen büyükanne, büyükbaba vs olan kişilerdir. Ölecek olan kişi eğer bir varis atamamışsa, mirası yasal mirasçılarından birisine kalır. Eğer mirasçıları birden fazla ise, devlet hukukuna göre bir taksim yapılır. Atanmış olan mirasçılar ise, kişinin sağlığında belirlediği, ölümünden sonra tüm mirasını bırakacağı kişidir. Kişinin mirası, devlet tarafından eşit şekilde paylaştırılır. 

Formun Üstü

Formun Altı