Miras Davası Nasıl Açılmaktadır?

Av.Naciozkan

Miras davası, miras bırakanın ölümünden sonra mirasçıların miras üzerindeki haklarını belirlemek için açılan davalardır. Miras davaları, karmaşık ve uzun süreli olabilen davalardır. Bu nedenle, miras davalarında avukat desteği alınması önemlidir.

Miras davası açmak için, aşağıdaki adımları takip etmek gerekir:

  1. Miras bırakanın ölümünün tescili: Miras davası açmadan önce, miras bırakanın ölümünün tescil edilmesi gerekir. Ölüm tescili, nüfus müdürlüğüne yapılır.
  2. Mirasçılık belgesinin alınması: Mirasçılık belgesi, mirasçıların kimler olduğunu ve miras paylarını gösteren belgedir. Mirasçılık belgesi, Sulh Hukuk Mahkemesinden alınır.
  3. Dava dilekçesinin hazırlanması: Dava dilekçesinde, davacı ve davalı bilgileri, miras bırakanın ölüm tarihi ve vasiyetname olup olmadığı gibi bilgiler yer alır. Dava dilekçesinde, ayrıca talep edilen hususlar açıkça belirtilmelidir.
  4. Dava harcının ödenmesi: Dava harcı, dava değerine göre belirlenir. Dava harcı, dava açılırken mahkeme veznesine ödenir.
  5. Dava dosyasının mahkemeye verilmesi: Dava dilekçesinin ve dava harcının ödenmesinin ardından, dava dosyası mahkemeye verilir.

Miras Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Miras, bir kişinin ölümü anında, yakınlarına intikal edecek tüm malları, hakları varsa borçları ve hukuki durumları şeklinde tanımlanmaktadır. Bir miras davasının açılması için olması gereken ilk şart, miras bırakan kişinin ölümüdür. Miras davası, mirası bırakan kişinin ölümünden sonra çeşitli biçimlerde açılabilmektedir. Mirası bırakan kişinin ölümünün ardından ilk olarak bakılması gereken şey, bu kişinin bir vasiyetnamesi olup olmadığı durumudur. Bir vasiyet söz konusu ise miras dağıtımı vasiyete uygun bir biçimde yapılacaktır.

Ancak vasiyetnamenin söz konusu olmadığı durumlarda miras paylaşımı oldukça karmaşık boyutlara varabilmektedir. Bu durum söz konusu olduğunda, her bir mirasçının ne kadar pay alacağının hesaplanabilmesi için bütün mirasçılar için ayrı ayrı olacak şekilde terekenin tespiti davası açılmalıdır. Merkezi Adana’da bulunan Özkan Hukuk Bürosu Miras  dava sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.

Miras Avukatı Davayı Hangi Mahkemede Açar?

Miras avukatı, bu davaları mirası bırakan kişinin son ikame ettiği adresin bulunduğu yerdeki mahkemede açar. Bu dava için görevli mahkeme, ahkamı şahsiye davalarına bakan Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Yalnız açılacak davanın özelliklerine göre bu durum değişiklik de gösterebilir. Mesela bir miras davasında konu tapu tescili davası olduğunda, yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. Bu nedenle miras davaları, konu ve şekline göre uğraş gerektirici ve karmaşık yapıda olabilir.

Miras Davası için Dilekçe

Adana miras avukatı, bir miras olayına ilişkin talep aldığında konuya ilişkin olarak dava dilekçesini Sulh Hukuk Mahkemelerine verilmek üzere yazmaktadır. Özkan Hukuk Bürosu ceza avukatı , boşanma avukatı , miras avukatı , iş davası avukatı gibi hukuk dallarında  ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Özkan Hukuk Bürosu iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın

Hemen Ara