Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

 

 Miras nedeni ile doğmakta olan ihtilafların sonuçlandırılması için, Miras Hukuku içerisinde gerçekleştirilecek bütün hukuki işlemlerde, müvekkilinin menfaat ve haklarını korumak adına, bu işlemleri yürütmekte olan kişilere adana miras avukatı denir.

 

 Miras Nedir?

 

 Bir kişinin ölümü sonucunda, kişiye ait bulunan bütün malvarlığı ve paranın yasal olarak bulunmakta olan mirasçısına geçmesi durumuna miras denir. Mirasçılar ölen kişinin yalnızca bulunan mallarının değil, borçlarının ve alacaklarının da mirasçısı olmaktadırlar. Tüm bu kalan miras varlığı hukukta tereke olarak adlandırılır. Terekenin mirasçılara nakli ve paylaşımı, Türk Medeni Kanunu'nun kapsamı içerisindedir. Türk Borçlar Kanunu, Vergi Kanunu ve Tapu Kanunu'nda da bu konu ile ilgili olan hükümler yer almaktadır.

 

 Hangi Davalara Bakar?

 

 Avukat, veraset ilamının alınmasından, vasiyetname düzenlenmesi ve iptaline kadar her türlü miras konusu ile ilgilenmektedir. Miraslarda saklı paylara sahip olan mirasçılar tarafından açılan, tenki davaları, mirasın reddi davaları, mirasçılık belgelerinin iptalleri, muris muvazaa davaları, ölene kadar bakma sözleşmeleri, mal paylaşımları miras avukatı tarafından takip edilen davalardır.

 

            Saklı Pay, mirası bırakan kişinin, terekede istediği şekilde tasarrufta bulunmasının ve yasal mirasçı durumunda bulunan kimselerin paylarına yapılan haksız müdahalelerin önüne geçmek amacı ile Türk Medeni Kanununun düzenlediği sistemlere denmektedir. Mirası bırakacak olan kimse, ancak kanunda yer alan saklı pay oranlarına sadık kalmak sureti ile, mirası üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmaktadır. Bu oranlar, mirastan çıkarmanın dışında, hiç bir şekilde müdahale edilemeyen oranlardır.

              Özkan Hukuk Bürosu vergi suçları avukatı , boşanma avukatı , miras avukatı , iş davası avukatı gibi hukuk dallarında  ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Özkan Hukuk Bürosu iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.