Miras Hukuku

Kimler Reddi Miras Yapamaz?

Kimler Reddi Miras Yapamaz

Kimler Reddi Miras Yapamaz?; TMK Madde 605-Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. TMK Madde 606– Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için … Devamını Oku

Reddi Miras Şartları

Reddi Miras Şartları

Reddi miras şartları; Miras hukuku avukatı ekibimiz miras kalan kişinin bu mirası reddetmesinde müvekkillerimize hizmet vermektedirler. Mirasın reddi ise miras bırakan kişinin vefatından sonra mirasçıların tamamen kendi istek ve arzularıyla söz konusu miras hakkından vazgeçmeleri anlamına gelmektedir. REDDİ MİRAS ŞARTLARI Mirasçılar mirası reddettikten sonra borçlardan kurtulmaktadırlar. Fakat bu şekilde de alacaklarından da mahrum hale gelmektedirler. … Devamını Oku

Reddi Miras Süresi

Reddi Miras Süresi

Reddi miras süresi; Size yasal yada atanmış olarak kalan miras payını almayı istemediğiniz takdirde bu miras payının reddini ve tarafınıza geçmemesini isteme hakkına sahipsiniz. Bu hakkı kanunla sınırlandırılmış mirasçıların elde edebileceği gibi yine mirasçılar almayı istememe hakkına sahiptir. Reddi miras süresini göz önüne alarak ilerlemek her iki taraf için daha sağlıklı bir yöntem olacaktır. REDDİ … Devamını Oku

Reddi Miras Dilekçesi

Reddi Miras Dilekçesi

Reddi miras dilekçesi ; Miras, bir kişinin vefatından sonra geride kalan mal varlıklarının nasıl dağıtılacağına dair karmaşık bir hukuki hukuki yapıya sahiptir. Varisler, mirasçılar ve bunların dağılımıyla ilgili uğraşmak isterken bu süreç sıklıkla karmaşık ve duygusal bir hal alabilir. İşte bu noktada miras avukatları devralır. Miras avukatları, varislerin yasal haklarının korunmasına yardımcı olur ve miras … Devamını Oku

MİRAS REDDİ HAKKI KİMLERE VERİLİR?

Miras Reddi Hakkı Kimlere Verilir

Miras reddi hakkı kimlere verilir; Kanunda açık bir şekilde Mirasın reddi kimlerin yapacağını belirtmiştir. Kanun gereği bu hak kanuni veya atanmış mirasçılara verilmiştir. Mirası reddetme hakkını sadece bu iki tür mirasçılar kullanabilir. Eğer bu mirasçılar herhangi bir şekilde zımnen de olsa mirası kabul beyanı yönünde iradeleri var ise artık o mirası kabul etmiş sayılacaklardır ve … Devamını Oku

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Reddi Miras Nasıl Yapılır

Reddi miras nasıl yapılır?; Miras hukukuna ilişkin Türk medeni kanunumuzda TMK 605. Madde gereği ‘’ Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.’’ Yani hükmünden de anlaşılacağı üzere mirası reddetme hakkı yasal ve atanmış mirasçılara tanınmıştır. Eğer siz mirası reddetmez iseniz … Devamını Oku

Miras Davasında Avukat Ücretini Kim Öder?

Miras Davasında Avukat Ücretini Kim Öder?

Miras, bir kişinin ölümüyle birlikte geride kalan malvarlığıdır. Miras, mirasçılar arasında paylaştırılır. Miras davası, mirasın dağıtılmasıyla ilgili uyuşmazlıkları çözmek için açılan davadır. Miras davası, adli yargıda görülür. Miras davasında, avukatlık ücreti, davayı açan kişi tarafından ödenir. Ancak, davayı kazanan kişi, davayı kaybeden kişiye karşı karşı vekalet ücretine hükmedilmesini talep edebilir. Bu durumda, davayı kaybeden kişi, … Devamını Oku

Miras Davası Neden Açılır?

Miras Davası Neden Açılır?

Miras, bir kişinin ölümüyle birlikte geride kalan malvarlığıdır. Miras, mirasçılar arasında paylaştırılır. Miras davası, mirasın dağıtılmasıyla ilgili uyuşmazlıkları çözmek için açılan davadır. Miras davası, mirasın açılmasından itibaren 10 yıl içinde açılabilir. Miras davası, aşağıdaki nedenlerden dolayı açılabilir: Miras davası, karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir dava türüdür. Bu nedenle, miras davası açmayı düşünen kişilerin, bir avukattan … Devamını Oku

Miras Davası Avukat Ücreti Ne Kadar?

Miras Davası Avukat Ücreti Ne Kadar?

Miras, bir kişinin ölümünden sonra geride bıraktığı malvarlığıdır. Miras, mirasçılar arasında kanuni veya atanmış mirasçılar arasında paylaştırılır. Miras davaları, mirasın reddi, mirasın intikali, mirasın taksimi, mirasın iptali gibi konularda açılabilir. Miras davaları, karmaşık ve uzun süreli davalar olabilir. Miras davalarında avukat tutmak, hak kaybının önlenmesi açısından önemlidir. Miras davası avukatı, müvekkilinin haklarını korumak ve en … Devamını Oku

İzaleyi Şuyu ve Miras Davası Avukatı

İzaleyi Şuyu Ve Miras Davası Avukatı

İzaleyi şuyu, ortaklığın giderilmesi anlamına gelir. Miras ortaklığı, miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılar arasında oluşan ortaklıktır. Miras ortaklığı, mirasçıların aralarında anlaşarak ortaklığı gidermeleri veya mahkemeye başvurmaları yoluyla sona erebilir. Miras ortaklığının giderilmesi için açılan davalara “izaleyi şuyu davası” denir. Izaleyi şuyu davası, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülür. İzaleyi şuyu davasında, ortaklığın nasıl giderileceği mahkeme tarafından belirlenir. … Devamını Oku

Hemen Ara