• Proje Ekibi (KVKK Komite) oluşturulması, komiteye eğitim verilmesi,
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlığı konusunda danışmanlık desteği,
 • Verbis Kayıt Sürecinde danışmanlık desteği verilmesi,
 • Veri İşleme Faaliyetinde Bulunan Çalışanlara Eğitim Verilmesi,
 • Çalışanlar, müşteri, tedarikçi vb. ilgili kişiler hakkında Aydınlatma Yazısı, Başvuru Formu, Açık Rıza formlarının Hazırlanması,
 • Kişisel Veri Koruma Saklama ve İmha Politikalarının Hazırlanması,
 • İş sözleşmeleri, alt işveren sözleşmeleri ve kullanılan tip sözleşmelerinize kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında ilave hükümlerin eklenmesi,
 • 3. Kişi statüsünde aktarım yapılan Veri İşleyen firmalarla olan sözleşmelerinizin revize edilmesi, gizlilik sözleşmeleri hazırlanması,
 • Veri Sorumlusu Temsilcisi atama ve iç yönerge hazırlığının yapılması,
 • Çalışanlarla imzalanacak Gizlilik Sözleşmelerinin hazırlanması, görev tanımlarının gözden geçirilmesi, taahhüt metinlerinin oluşturulması,
 • İş başvuru formlarının revize edilmesi, işe alım süreci ve özlük dosyalarının KVKK ile uyumlu hale getirilmesi çalışmalarının yapılması,
 • Veri işleme faaliyetine konu Araç zimmet (araç takip sistemleri) , bilgisayar  vb. zimmet sözleşmelerinin KVK kapsamında revize edilmesi,
 • Personel yönetmeliği ve disiplin cezalarının KVK kapsamında revize edilmesi çalışmaları,
 • KVKK Kapsamında Personel El Kitapçığı hazırlanması,
 • Yapılacak Çalışmalar ile İlgili Aksiyon Planı Oluşturulması.