Kiracı Nasıl Çıkartılır?

Av.Naciozkan

Kiracı nasıl çıkartılır?; Yaşadığımız hayatta insanlar arasında en sık rastlanan hukuki ilişkilerden bir tanesi de kiracı- kiralayan ilişkisidir. Bir yerin kullanılmak için kiracı ve taşınmaz sahibinin o malı kullanma karşılığında anlaşılan tutarın ödeme borcu altına girmesini ifade eder. Türk borçlar kanunumuz bir yandan kiracıyı korumaya çalışırken bir yandan da mülk sahibinin haklarını da koruma altına almayı hedeflemiştir. Kiracının çıkartılmasında sözleşme yazılı olabileceği gibi sözlü de yapılmış olabilir.

Sözlü kira sözleşmesine dayanarak ta kiracıyı çıkarma hakkınız bulunmaktadır. Bu aşamada kiracıyı nasıl çıkartırım sorusunun yanıtını kanunlar çerçevesinde yanıtlayarak hukuki ihtilafı çözmeye çalışacağız. Kira ilişkisine dayalı davalar profesyonel bir hukuki süreç gerekeceğinden mutlaka avukat ile iş takibi yapmanızı öneririz. Aksi halde davayı kaybetmeniz bir yana tüm tahliye sürecini en baştan başlatmanız gerekecektir.

Kiracı Nasıl Çıkartılır
Kiracı Nasıl Çıkartılır? 2

Kiracı Nasıl Çıkartılır

Kiracı tahliyesine imkan tanıyan durumlardan bir veya birden fazlasının varlığı halinde, sebebe göre kanunda belirtilen işlemler gerçekleştirilerek kiracıyı çıkartmak mümkündür. Yapılacak bu işlemler, hangi sebeple çıkartılacaksa ona göre değişiklik göstermektedir.  Kiracıyı çıkarmak için tahliye nedenleri Türk Borçlar Kanunda belirtilmiştir. 

Ülkemizde özellikle son yıllardaki enflasyon, yaşam pahalılığı ve başkaca sebeplerden ötürü ev sahiplerinin kiralara fahiş zamlar talep etme ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Ancak bu zamları kiracılar karşılamakta ciddi güçlükler çekmektedir. Ayrıca bu zam yapılırken kanunda belirtilen ve sözleşmeye bağlı olarak belirli miktarın üzerine çıkılması uygun değildir. Bu sebeplerle kiracılarda mülk sahiplerine hukuki yola başvurmaları gerektiği yönünde bir cevap vererek herhangi bir şekilde anlaşma ihtimallerini kapatmaktadır. Dolayısıyla ev sahipleri mevcut kiracıyı nasıl çıkartırım sorusunun cevaplarını aramaktadır. 

Mülk sahipleri kiracılarını hukuk devleti olarak resmi yollarla çıkarmak zorundadırlar. Bazı hukuk dışı yollar daha sonrasında ev sahiplerinin aleyhinde açılacak ceza davası olarak geri dönmektedir.

Ev Sahibi Hangi Durumlarında Kiracıyı Evden Çıkarabilir

Ev sahipleri, kiraya verdiği ev veya iş yerleri için kiracılar ile aralarında bir sözleşme yaparak bunu imza altına almaktadır. Sözleşme her iki tarafa da borç ve yükümlülük yüklemektedir. Sözleşmeye bir tarafın uymaması durumunda hukuki süreç başlamaktadır. Fakat bazı durumlarda mülk sahibi bazı sebeplerden ötürü kiracıyı çıkarmak istemektedir. Bu aşamadan sonra tahliye süreci için işlemlere başlaması gerekmektedir. Mülk sahiplerinin içerideki kiracıyı çıkarmak için başvuracağı en etkili ve kesin yollardan biri ihtiyaç yada tadilat sebebiyle tahliye davalarıdır. İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açabilmek için borçlar kanuna göre ilerlemek gerekecektir. 

TBK’nun 350. madde kapsamına göre; bir kişi kendisi eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin ihtiyacını gerekçe göstererek tahliye isteyebilir. Gerçek kişilerin kendi mülklerini şirket ihtiyacı nedeniyle tahliye ettirebilmeleri mümkün değildir.

Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere bu maddeye dayalı tahliye davası şartları öncelike kiralayan kişinin kendisi, alt soyu, eşi, üst soyu ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişiler oluşturmaktadır. Bu kişiler dışındaki başka biri gösterilerek açılan ihtiyaç sebebiyle tahliye davası olumsuz sonuçlanabilecektir. Bu ihtiyaç belirlenirken mülk sahibi gerçek ve samimi bir ihtiyaçtan söz etmelidir. İhtiyaç sebebiyle dava açarken 1 aylık hak düşürücü sürenin varlığını da unutmamak gerekir.

Anılan kanun maddesi gereği tüzel kişiliğe sahip şirketin ihtiyacı sebebiyle bu davanın açılması mümkün olmayacaktır.

İlginizi Çekebilir; Adana Gayrimenkul Avukatı

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi

Mülk sahibi ile kiracılar arasında yapılan yazılı sözleşmede genelde 1 yıllık yapılmaktadır. Bu süre diğer yıllarda yeni sözleşme yapmak yerine taraflar arasında uzatılarak devam etmektedir. Fakat ev sahibi henüz 1 yıl olan kiracıyı evden çıkarması pekte kolay olmayacaktır. 

Türk Borçlar Kanunu Madde 347 Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.

Yukarıdaki kanun maddesi gereği sözleşme bitiminden 15 gün önce elinde olacak şekilde ihtarname çekilmedikçe sözleşme sona erdiği gerekçesiyle dava açılması mümkün değildir. Bunun tek istisnası ise kiracı ile ev sahibi arasında geçerli bir tahliye taahhütnamesi var ise 1 yıllık kiracıyı tahliye etmek mümkün hale gelecektir.

Ev sahibi tahliye nedenlerinin şartları oluştuğunda bu davayı açabilecektir. İhtiyaç sebebiyle tahliye ve tahliye taahhütnamesine dayanarak dava açabileceğini belirtmiştik. Bunların dışında evde esaslı tadilatın söz konusu olduğu durumlar da, kiracının anlaşılan kira bedelini tam ve zamanında ödemiyorsa veya sözleşmeye aykırı davranışlar sergiliyorsa 1 yıllık kiracının da tahliyesi mümkün olacaktır.

Konutta yaşamayı imkansız hale getirecek düzeyde tadilatın gereksinimi halinde bu şarta dayanılabilir. Aksi halde taşınmazda yapılacak bir boyamadan dolayı esaslı tadilata dayalı tahliye davası açmakta hukuki bir yarar bulunmamaktadır. Tahliye davaları somut olayın tespiti, şartların varlığı ve doğru gerekçe ile dava açmanın sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için daha iyi olacağından dolayı uzman bir avukat ile çalışmanız daha doğru olacaktır. 

Sıkça Sorulan Sorular

1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?

Genellikle, bir yıllık kira sözleşmesi bitiminde, tarafların karşılıklı anlaşması olmadıkça ev sahibi kiracıyı çıkaramaz. Ancak, ülke ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak durum değişebilir.

Ev sahibi ben oturacağım diye kiracıyı ne kadar sürede çıkarabilir?

Ev sahibi, kendi oturumu için kiracıyı çıkarmak istiyorsa, bu süre yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Genellikle, ev sahibinin kendi oturumu için kiracıyı çıkarmak için belirli bir süre önceden bildirimde bulunması ve buna uygun prosedürleri izlemesi gerekebilir.

Yorum yapın

Hemen Ara