İSTİNAFTAN FERAGAT DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İSTİNAFTAN FERAGAT DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                          12. AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
                                                                                               ADANA
     


ESAS NO  : 2022/                    E.
KONU       : İstinaftan  Feragat Hakkında.


     
                          Yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasından verilen gerekçeli kararı 12/04/2022 tarihinde UETS sistemi üzerinden tebellüğ ettik. Söz konusu kararın istinaftan feragat etmekteyiz. Vaki feragat nedeni ile kararın kesinleştirilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. 15/04/2022

                  
                                                                                                        Davacı Vekili
                                                            Av Nuh Naci Özkan                                                                                                                            ¸