İşçi Vekili “Adana İş Davası Avukatı” Nasıl Olmalıdır?

İşçi Vekili “Adana İş Davası Avukatı” Nasıl Olmalıdır?

İşçi Vekili “Adana İş Davası Avukatı” Nasıl Olmalıdır?

 

İş Davası Avukatı Kimdir?

 

            İşçi vekili Adana iş davası avukatı, işçinin içinde bulunduğu durumu değerlendirip bu doğrultuda işçiye tüm seçenekleri sunabilmelidir. Kısaca bu seçenekleri şu şekilde açıklanabilir.

 İş davasının yasaların uygun gördüğü süre içinde sonuçlanarak, işveren ve işveren vekilinin dava sonucuna itiraz ederek bir üst mahkemeye göndermesi ve oradan çıkacak kararı da daha üst bir mahkemeye taşıyarak istenen sonuç alınana kadar yıllar sürebilecek bir süreçle karşı karşıya olduğu işçiye açıklanması.

 

 İş Davası Avukatı Nasıl Olmalıdır?

 

            Açılan davanın tarafların ara buluculuk anlaşması sonucunda kişiler arasındaki anlaşmanın taraflar arasındaki yükümlülüklerinin yerine getirildiğinin mahkemeye ibrazı sonucu davanın sona ermesi. Yani işçinin alacak ve haklarının gerçek değerleri üzerinden iki taraf açısından da hesaplanarak, her iki tarafın da rızasının olduğu bir bedel üzerinde anlaşarak, bedelin işveren tarafından işçiye ödenmesi. Ayrıca işçinin yasal hakları işçiyi işe iadeyi gerektiriyorsa işçinin işe geri dönerek mağdur olduğu dönemin işçiye ödenmesi. Yasaların uygun gördüğü süre içerisinde iş davalarının sonuçlanması.

 

            İşçiye yukarıda yazılan seçenekler ve sonuçlar olabildiğince açık bir dil kullanılarak ifade edilmelidir. İşveren için sonuç değişmese de haksız bir mağduriyetin yaşanması, tazmin miktarında büyük değişiklikler yaratır.

 

            İş davası avukatı işçinin haklarını hukuka uygun bir şekilde ve zamanında aramalıdır. Son olarak genellikle işveren ve vekilinin, işçinin bilgi ve algısının dışında kalan bazı delillere sahip olması durumunda davanın sürecini ve sonucunu etkileyecektir. Son olarak iş davalarında mağdur olan taraf, davayı açan taraf olmaktadır.

   Özkan Hukuk Bürosu vergi suçları avukatı , boşanma avukatı , miras avukatı , iş davası avukatı gibi hukuk dallarında  ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Özkan Hukuk Bürosu iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.