İş Kazası Nedir?

 

            İşçi işverenin gözetimi altında iken iş yerinde ya da iş yeri dışında işverenin kendi işine yönelik iş yapıldığı durumda, işverenle bağlantılı olan beden hasarları, işyerinden kaynaklanan bulaşıcı hastalıklar, meslek hastalıkları, kısaca kişinin sağlığına müdahale olarak düşünülen tüm durumlar iş kazası olarak adlandırılır. İş kazası avukatı da bu durumlarla karşılaşan kişilerin haklarını savunan kişiye denir. İş kazası tazminatlarında Adana iş kazası avukatı aracılığıyla yürütülen dosyalar kısa sürede olumlu şekilde sonuçlanmaktadır.

 

            İş kazaları ülkemizde azalması gerekirken maalesef her geçen gün artmaya devam ediyor. Hem kanunlarda yer alan açıklar hem de işverenlerin kayıtsızlığı hem de yazılı ve görsel basının yeterince bu konu üzerinde durmayışı, iş kazalarının her geçen gün artmasına neden olmakta. Ayrıca kişilerin sahip oldukları hakları bilmemesi, dikkate almaması, küçük veya büyük herhangi bir iş kazasında kime ne şekilde başvuracağını bilmemesi de bir başka üzücü durum olarak karşımıza çıkmakta. Tüm bu durumlarda iş kazası avukatı büyük bir önem kazanıyor.

 

 İş Kazası Avukatlarının Davalara Katkısı Nedir?

 

            Öncelikle durumun iş kazası olup olmadığı doğru şekilde öğrenilmeli ve doğru şekilde değerlendirilmelidir. Gerek bu noktada gerekse yaşanılan zararların tazmini konularında iş kazası avukatı büyük rol oynamaktadır. Bir olayın iş kazası olarak tanımlanabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. İlk olarak kazanın, sigortalı olarak çalışan işçinin kazayı işyerinde bulunduğu sırada yapmış olması. İşveren tarafından verilen bir görev ya da işin ifası sebebiyle işçinin işyeri dışında bulunduğu durumlarda kaza geçirmesi hallerinde de iş kazasından söz etmek mümkündür.

 

            Kısaca şu şekilde belirtilebilir ki, iş kazası nedeniyle işverenin sorumluluğuna gidilebilmesi için iki önemli koşul vardır. Birinci olarak, kazanın meydana geldiği sırada işçinin işverenin sorumluluğunda bulunmasıdır. İkinci olarak da, işçinin yaptığı işin tehlike arz ediyor olması ya da işverenin işçiyi korumak adına gerekli önlemleri almamış olmasıdır.