İş Kazası Avukatının Olaya Müdahalesi Ne Zaman Gereklidir?

 

            İş kazası, belirlenmiş maddelerden birinin gerçekleşmesi halinde meydana gelen ve sigorta kapsamındaki kişileri o an veya daha sonradan bedenen ya da ruhen hasara yönelten durumlar olarak kısaca tanımlanabilir. Her durum iş kazası olarak nitelendirilmez ve iş kazası avukatı davasına gerek olmaz. Bir durumun bu konu dâhilinde sayılması için koşullar bulunmaktadır.

 

 Yaşanan Hadisenin İş Kazası Olarak Geçme Koşulları Nelerdir?

 

            Kazazedenin sigorta kapsamında yer alması gereklidir. Kazaya uğrayan vatandaşın o sırada ya da ardından gelişen durumlar neticesinde fiziksel olarak ya da psikolojik bir hasara uğramış olması lazımdır. Sigortalı kişinin, mekan ve vakit itibariyle kaza geçirmesi şartı bulunmaktadır. Oluşan durumla bir nedensellik ilişkisi kurulabilmelidir. Bunun dışında bu maddeler bir arada da gerçekleşebilir. Bunlara bakılarak her iş hadisesi, kaza olarak sayılmayacaktır. Yalnızca 5510 sayılı yasanın 13. maddesi kapsamında yer alan olaylarda kişinin durumu iş kazası olarak kabul edilecektir.

 

 İş Kazalarında Hangi İdari Yaptırımlar Uygulanır?

 

            İlk öncelikle dava süreci başlayacaksa kişi, Adana iş kazası avukatı tutabilir. Kaza mağduruna, hemen lazım olan sağlık müdahaleleri yapılır. İş merkezinde kaza raporu hazırlanır. Olay sırasında yer alan görgü şahitlerin görüşleri alınır. Olayla ilgilenecek emniyet merkezlerine yani jandarma ya da polise haber verilir. Kaza durumu en gecikmeli 3 gün içerisinde bağlı olunan Sigorta İl ya da Sigorta Müdürlüklerine iletilir. İlgili bakanlık bölge birimine, bildirim belgesiyle en geç 3 iş gününü geçmeyecek şekilde bilgilendirilme yapılır. Kazanın dosyası oluşturulur. Bölgeye bağlı olarak İletilen evraklar koruma altına alınarak belirlenen bölgede tutulur.