İş Kazası Avukatının İşçinin Haklarını Savunma Konusundaki Rolü

 

            İş hukukunun öneminin artmasıyla birlikte, iş hukuku ve iş kazası avukatları ile çalışma oranında da son zamanlarda büyük bir yükseliş gözlemlenmektedir keza ülkemizde aktif olarak çalışma hayatına mensup çalışan sayısı denildiğinde, 30 milyon gibi büyük bir sayıdan bahsedilebilir. Bu sayı düşünüldüğünde, yaşanılan iş kazalarının ne kadar fazla olabileceği de tahmin edilebilir. Bu nedenle, iş hukukunun önemi ve bir iş kazası avukatı ile çalışma ihtiyacındaki artış çok normal karşılanmalıdır.

 

 İş Kazası ve İş Kazası Avukatı Kavramları Neyi İfade Etmektedir?

 

            İş kazası kavramı, çalışma hayatında meydana gelen ve iş yaşantısının tüm risklerini bünyesinde barındırmakta olan bir olguyu ifade etmektedir. Günümüzde çalışma hayatında ve özellikle sanayi alanlarında, işçilerin can güvenliğini riske atması ve kazaya neden olması muhtemel pek çok durum söz konusu olmaktadır. İşte bu noktada, başına iş kazası gelen bir işçinin, bu kaza ile ilgili haklarının neler olduğunu bilmesi ve haklarının tam anlamıyla savunulabilmesi için çalışmak durumunda olduğu avukata iş kazası avukatı adı verilmektedir.

 

 İş Kazası Halinde İşçinin Hakları Neler Olmaktadır?

 

 Bir iş kazası yaşanması halinde, işçinin sahip olduğu haklar şöyle sıralanabilir:

 

 - İşçiye geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi,

 - Ölen sigortalının hak sahipleri olan kişilere ödenek bağlanması,

 - Ölen sigortalı için cenaze ödeneğinin verilmesi,

 - Gelir bağlanan kız çocukları için evlenme ödeneği verilmesi.

 

 Adana İş Kazası Avukatı Arayanlar

 

            Bir iş kazası yaşamış olan ve Adana'da bir iş kazası avukatı arayışı bulunanlar, alanında donanımlı ve profesyonel bir Adana iş kazası avukatı ile çalışarak, haklarının neler olduğunu öğrenmesi, kaza kapsamıyla ilgili olarak haklarının tam anlamıyla savunulabilmesi ve muhtemel hak kayıplarının önüne geçilmesi konularında avantajlı olacaklardır.