İş Kazası Avukatı

 

İşyerinde ya da iş sırasında meydana gelen herhangi bir olayın, SSK mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi ve kurum tarafından gereken yardımların yapılması için aranan unsurlar kanunda belirtilmiştir. İş kazasında tazminat davası, iş kazası nedeni ile ölüm, yaralanma, iş kazasında maddi ve manevi haklar ile tazminatlar, iş göremezlik ve maddi zarar gibi birçok konuda işçilere ve işverene haklar tanınmıştır. Bu haklardan mahrum olmamak için iş kazası avukatı yardımı alınarak, dava süreci yakından takip edilmelidir. Bu konuda kurumumuza ve hizmet veren avukatlarımıza sonuna kadar güvenebilirsiniz.
 
İş Kazası Sayılan Durumlar
 
Sigortalı çalışan işçinin işyerinde bulunduğu sırada gerçekleşen tüm kazalar iş kazası kapsamında değerlendirilir. Bir durumun iş kazası sayılabilmesi için iş yerinde gerçekleşmiş olması yeterlidir. Çalışanın fiili olarak çalışması ya da dinlenme zamanında olması, iş kazası sayılmasını etkilemez.
 
İşverenler tarafından yürütülen iş nedeni ile kaza meydana gelmesi durumu iş kazası sayılır. Burada önemli olan iş görülürken kazanın gerçekleşmesidir. Yani kazanın nasıl gerçekleşmiş olduğunun bir önemi yoktur.
 
İşçilerin iş kazası nedeni ile doğan haklardan yararlanabilmesi için ya kaza anında ya da sonradan bedenen veya ruhen zarara uğraması gerekir. Ayrıca zarara uğrayan kişinin sigortalı olması gerekmektedir. Bu konuların doğru belirlenmesi ve haklarınızdan mahrum olmamak için iş kazası avukatı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bu sayede doğru zamanda gerekli başvurular yapılarak, haklarınızı kazanmanız sağlanır.
 
İş Kazası Durumunda Açılacak Olan Davalar
 
İş kazasının olması durumunda işçinin yaralanması ya da ölmesi hallerinde kolluk birimlerine ve Cumhuriyet Savcısına gerekli bildirimler yapılmalıdır. Savcı gerekli araştırmaları yapar ve ilgililer aleyhine ceza davası açar.
 
Savcının davayı açması ile beraber iş kazası avukatı ihtiyacı ortaya çıkar. İşçi ya da ölmesi halinde mirasçıları da maddi – manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir. Bu durumda uzman olan iş kazası avukatımız, gerekli incelemeleri derinlemesine yaparak tüm haklarınız için gerekli başvuruyu yapar.
 
İşçilerin Tazminat Hakları
 

Borçlar Kanunu kapsamında, işverenin gözetme borcuna aykırı davranması durumunda iş kazası meydana gelir ise çalışanın uğramış olduğu zararlar işveren tarafından tazmin edilir. İşçinin tüm tedavi giderleri, çalışamadığı günlerin ücretleri, tamamen çalışma gücünü yitirdiğinde uğradığı tüm kayıplar ödenmek zorundadır.
 
Kaza nedeni ile işçinin ölmesi durumunda tüm cenaze giderleri, ölümünden önce tedavi süreci var ise tedavi ücretleri, ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişilerin uğradığı zararların tamamı işveren tarafından karşılanmak zorundadır. Bu konularda kapsamlı araştırmalar yapan iş kazası avukatımız, gerekli yerlere başvuruyu hemen yapar.
 
İş kazasının şartlarının uyması halinde, maddi tazminat dışında manevi tazminat hakkı da doğar. İşçi ya da yakınları tarafından iş kazası davası için manevi tazminat talep edilebilmesi bazı kurallara bağlıdır. Öncelikle bir fiil olması gerekir. Yani bir olay gerçekleşerek işçinin zarar uğraması gerekir.
 
İş Mahkemesine bir dilekçe ile iş kazası tazminat davası açılabilmektedir. Dava dilekçesinde tüm maddi ve manevi zararlar açık bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca dava ekine hastane faturaları ve diğer giderlerin faturaları da eklenmelidir. Bu süreçte iş kazası avukatı tutma zorunluluğu yoktur. Ancak dava sürecinin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için uzman bir iş kazası avukatından yardım almanız önemlidir.
 
Başarılı avukatlarımız sayesinde davanın reddedilmesi, hak kaybı ya da düşük tazminat bedeli gibi sorunlar ile karşılaşmazsınız. Gerekli bilirkişi incelemesi yapılır ve rapor mahkemeye sunulur. Tüm taraflar, bu bilirkişi raporuna itiraz etme hakkına sahiptir. Dava sürecinizin olumlu olarak sonuçlanması için kurumumuza ve hizmet veren avukatlarımıza güvenebilirsiniz.