İş Kazaları Sonrası Hak İhlalleri Nasıl Giderilir?

 İş Kazaları Öncesi Denetim ve Yaptırım Uygulanır Mı?
 
     İşyeri güvenliği kanunu, çalışanlara zarar vermemek için işyerlerine uygulanan düzenlemelerinden oluşmaktadır. Bu kurallar neredeyse tüm kamu ve özel sektör işverenleri için geçerlidir. İşyerinde kaza ve hastalık riskini azaltmak için standartlar vardır ve yetkililer ihlalleri araştırma ve uygunsuzluk için düzenleme yapma yetkisine sahiptir. Suçlular para cezasına ve bazı durumlarda hapis ve diğer cezai cezalara tabidir. İşçi ve işveren açısından herhangi bir hak mahrumiyeti yaşanmaması adına iş kazası avukatı aracılığıyla bu tür hukuki sorunlar giderilebilmektedir.Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu İş kazaları dava sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.
 
 İş Kazalarında Hukuksal Danışmanlık Hizmeti Nereden Alınır?
 
     Çalışanların iş yeri güvenliği ihlalleri ile ilgili sorunları bildirirken yasal yardıma ihtiyacı olduğu gibi, adana iş kazası avukatı büroları aynı zamanda iş dünyasını da temsil etmektedir. Yasanın bu alanında uzman olan avukatlar, idari davalarda işçileri ve işverenleri savunmakta ve şirketlere uyum sağlamak için politikalar geliştirmelerine yardımcı olacak danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. İşverenler aynı zamanda yasalar ile ilgili konuları takip etmeleri konusunda özel avukatlık büroları ile anlaşmaktadır. Çalışmalarının yasa ve mevzuata uygunluğu hakkında emin olmak isterler.
 
     İşçilerin haklarına ilişkin olarak, yasalar genel olarak her bir çalışanın işyerinde var olan tehlikeler hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini ve bu tehlikelerin nasıl önleneceği konusunda eğitim almasını öngörür. Çalışanlar ayrıca, iş için geçerli olan sağlık ve güvenlik yasaları hakkında bilgi edinme hakkına da sahiptir. İşverenler, iş yasası kapsamında çalışanlarının refahına yönelik potansiyel tehditleri ortadan kaldırmakla sorumludurlar.Özkan Hukuk Bürosu ceza avukatı , boşanma avukatı , miras avukatı , iş davası avukatı gibi hukuk dallarında  ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Özkan Hukuk Bürosu iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.