İş Hukukuyla İlgili Çalışan Avukat

 

            İş hukukuna ilişkin davalar, işçi ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıklardan doğmaktadır. Haksız şekilde sözleşmesi feshedilen işçilerle ilgili olarak, işçilik ücret alacaklarının talep edildiği eda davaları açılmaktadır. Bu davalarda ilk derece yargılaması yaklaşık bir sene sürmektedir. İlk derece yargılamasının sona ermesinin ardından, eğer taraflardan biri ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararın denetlenmesini istiyorsa, istinaf yargılaması ve temyiz yargılamasına başlanmaktadır. Yargılamanın tüm aşamalarının tamamlanması en azından 5 sene sürebilmektedir.

 

 Deliller Önem Taşımaktadır

 

            Yargılama sırasında öne sürülen ve dosya kapsamında yer alan deliller önem taşımaktadır. İş hukukunda işçi lehine yorum ilkesi benimsenmiştir. Ancak, işçinin haklılığını kanıtlayan bir takım delillerin ibrazı da zorunludur. Delillerin en önemlisi tanık beyanlarıdır. Yazılı bir belge bulunmadığı durumlarda konuyla ilgili bilgisi ve görgüsü olan kişiler tanık olarak dinlenmektedir. Tanıkların beyanları, hazırlanacak olan bilirkişi raporuna dayanak olacaktır. Bilirkişi raporu ise hakimin vereceği karar üzerinde etkili olmaktadır. Hakim bilirkişi tarafından hazırlanan rapordaki görüşlerle bağlı değildir.

 

 İş Davalarında Avukatla Takip

 

            Herhangi bir davanın avukatla takip edilmesi avantaj sağlamaktadır. Avukat işlemlerin çok daha hızlı tamamlanmasını, müvekkilin menfaatinin zarar görmemesini sağlamaktadır. Dosyayı takip ederek, iş davalarında haklılık oranı doğrultusunda elde edilebilecek en fazla yararın elde edilmesini sağlamaktadır. İşçilerin hakları avukatlar sayesinde daha iyi şekilde korunabilir. İyi bir iş davası avukatı ile anlaşmak davanın seyrini etkileyecektir. Her anınızda yanınızda olacak Adana iş davası avukatı ile iletişime geçmek için daha fazla beklemeyin.

    Özkan Hukuk Bürosu vergi suçları avukatı , boşanma avukatı , miras avukatı , iş davası avukatı gibi hukuk dallarında  ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Özkan Hukuk Bürosu iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.