İş Davası Avukatı Nedir?

 

            Avukatlar bir alanda uzmanlaşmış olan ve uzman oldukları bu alanda müvekkillerini savunan kişilerdir. Avukatlık mesleğinin alt dalları arasında ceza avukatlığı, boşanma avukatlığı, icra avukatlığı ve iş davası avukatlığı yer alır. Bu alt dallardan olan iş davası avukatlığı Türkiye’de çok önemli bir role sahiptir çünkü yapılan araştırmalara göre 2016 yılında 26 milyon 621 bin işçi olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de iş hukukunun ve iş davası avukatlarının önemi artmaktadır. İş davası, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinden dolayı meydana gelen uyuşmazlıkları inceleyen hukukun büyük bir dalıdır. 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçi ve işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar, haklar ve alacaklar, iş davası avukatı tarafından çözüme kavuşturulmaya çalışılır.

 

 İş Davası Avukatı Ne İş Yapar?

 

            Türkiye'de iş hukuku yasaları ile çalışanların mağdur olmasını engellemeye çalışırlar.

 Açılan tazminat davaları ile hakkı verilmeyen çalışanların bu haklarına kavuşmalarını mümkün hale getirirler. İşçilerin işverenden hak ettiklerinden fazlasını istemeleri durumunda, firmaların kendilerini savunmasına yardımcı olurlar. İş davası avukatları hem işverenlerin hem de işçilerin iş hayatlarında ihtiyaç duydukları savunma hakkını onlara tanırlar. Kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, ihbar tazminatı, izin alacağı ve maaş alacağı gibi iş davalarına bakarlar. İşçi ile işverenler arasındaki iş sözleşmesine dayalı hakların ve yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda tarafların kendilerini savunmaları için İş Mahkemesi'ne dava açarlar.

 

 İş Davası Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 

            İş davası avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri avukatın ilgili alanda sağladığı başarıdır. Davacının maddi durumu, danışmak veya hizmet almak istenilen iş davası avukatını seçerken dikkat edilecek diğer önemli konudur. Avukatların davalarda sağladığı başarının haricinde, avukat ile olan iletişimi de davanın başarı ile sonuçlanmasında önemlidir. Mağdur olan işçi veya işverenin taleplerine ve kırmızı çizgilerine saygı gösteren bir avukat ile çalışmak bu anlamda önemli bir konudur.

 

 İş Davaları Ne Zaman Sonuçlanır?

 

            İş davası konusunda uzman avukat ile mağdur alacaklının tahsili için hukuki işlemin başlatılması durumunda yerel mahkemeler davayı sonuçlandırmak için ortalama 6-12 ay süre vermektedir. Ancak bu sürenin kısalması mümkündür. Eğer dava bir üst mahkemeye giderse halindeyse bu süre uzayacaktır ve yaklaşık 18 ay sürecektir. Adana iş davası avukatı ve hukuk büroları iş davaları konusunda en başarılı şehirlerden birisidir. Adana'da iş davası avukatları ve hukuk büroları ile görüşerek dava hakkında onların tecrübelerinden yararlanılabilir.