İş Davalarını İşverenlerin Kaybetme Nedenleri Nelerdir?

Av.Naciozkan

İş davaları, işçiler ve işverenler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır. İş davalarında, işçiler işverenlerine karşı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ücret ve benzeri haklarını talep edebilirler. İşverenler ise işçilere karşı iş sözleşmesinin feshi nedeninin haklı olduğunu, işçinin iş ahlakını ihlal ettiğini veya işçinin iş yerinde bir suç işlediğini iddia ederek dava açabilirler.

İş davalarında, işverenler çeşitli nedenlerle davayı kaybedebilirler. İş davalarını işverenlerin kaybetme nedenleri şunlardır:

  • İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmek için geçerli bir nedeninin olmaması: İşveren, işçiyi iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedebileceğini iddia ediyorsa, bu iddiasını ispatlamak zorundadır. İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmek için geçerli bir nedeni yoksa, işveren davayı kaybeder.
  • İşverenin işçinin iş ahlakını ihlal ettiğini veya işçinin iş yerinde bir suç işlediğini ispatlayamaması: İşveren, işçinin iş ahlakını ihlal ettiğini veya işçinin iş yerinde bir suç işlediğini iddia ederek işçiye karşı tazminat davası açıyorsa, bu iddiasını ispatlamak zorundadır. İşverenin iddiasını ispatlayamaması halinde, işçi davayı kazanır.
  • İşverenin işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti gibi haklarını ödememesi: İşveren, işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti gibi haklarını ödememesi halinde, işçi davayı kazanır ve işveren işçiye bu hakları ödemek zorunda kalır.

İş davalarında, işverenler davayı kaybettikleri takdirde, işçinin talep ettiği haklara ve işçiye ödenmesi gereken tazminat miktarına göre maddi ve manevi kayıplar yaşayabilirler.

İş Davalarını İşverenlerin Kaybetme Nedenleri Nelerdir?

İş davalarında mahkemelerden çıkan sonuçlar genellikle işveren aleyhinde oluyor. İşverenin hukuki konularda bilgi eksikliklerinin giderilmesi, gerekli önlemlerin alınabilmesi için muhakkak bir Adana iş davası avukatı rehberliğinde hareket etmesi gerekir. İş davası avukatı ile yapılmayan bilgi alışverişi, işverenin ve insan kaynakları sorumlusunun yetersiz bilgisi sonucunda dava olumsuz sonuçlanabilmektedir.

Aynı şekilde personel dosyalarının eksiksiz ve tam olarak hazırlanması gereken bu davalarda işverenin alması gereken önlemler vardır. Haksızlığa uğradığını düşünen işçi tarafından açılan davalarda mahkemeye sunulan dava dilekçeleri, ücret alacak davaları, sadece çalışma dönemi alacakları, kıdem ve ihbar ihbar tazminatı davaları veya alt işveren işçi davaları ile bitmiyor. İş hukuku mevzuatı ve insan kaynakları tarafından yapılan uygulama hataları, sözleşme şartlarıyla çelişen uygulamalar ve bilgi eksikliği sebebiyle işveren tarafından kaybedilebiliyor.

Davaların Kaybedilmesindeki En Önemli Faktör Nedir?

İşverenin haklı olduğunu ispatlayamaması ve savunmasını güçlendirecek belgelerin mahkeme dosyalarında bulunmaması önemli sorunların başında gelmektedir. İş sözleşmesi prosedürlerinin önemsenmemesi, davanın kaybedilmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Bu konuda merak edilen sorular şöyle sıralanabilir;

İşçinin yetersizliği ve davranışlarından kaynaklanan sebepler hangi durumlarda geçerli sayılır? İş sözleşmesinin feshi geçerli sebepler taşıyor mu? Geçersiz ve geçerli sebepler nelerdir? Geçersiz sebeplerin sunulduğu feshin sonuçları nelerdir? İhbar ve kıdem tazminatının hesaplanarak ödenmesi ve zaman aşımında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar nelerdir? Çalışma koşullarının değerlendirilmesi, fazla mesai alacakları, meslek hastalıkları, iş kazaları ve yıllık izin alacakları gibi davalarda işverenin durumu ne olur?

İşveren Ne Gibi Tedbirler Almalıdır?

İş hukuku ve mevzuatlarının doğru bir şekilde öğrenilmesi oldukça önemlidir. Aynı şekilde işçi ve işveren ilişkilerinin iyi yönetilmesi, denetim sürecinden önce olabilecek risklerin engellenmesi, personel dosyaları ve diğer belgelerin iş hukukuna uygun şekilde hazırlanması gerekir.

Yorum yapın

Hemen Ara