İcra Avukatı Ne İş Yapar? İcra Avukatı Nasıl Olmalı?

Av.Naciozkan

İcra avukatı, alacaklı kişilerin, borçlulardan alacaklarının tahsili için açtıkları icra takiplerini yürüten avukattır. İcra avukatı, icra takiplerinin hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi ve alacaklı kişilerin hak ve çıkarlarının korunması için çalışır.

İcra avukatı, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

  • Alacaklı kişinin talebi doğrultusunda, icra takibi başlatır.
  • İcra takibinde gerekli belgeleri düzenler ve takip işlemlerini yürütür.
  • Borçlu ile anlaşma görüşmeleri yapar.
  • Borçlu aleyhine haciz ve satış işlemleri yapar.
  • İcra takiplerine itirazları değerlendirir ve gerekli hukuki işlemleri yapar.

İcra avukatı olmak için, avukatlık mesleğine sahip olmak gerekir. İcra avukatı olmak isteyen avukatlar, icra hukuku alanında uzmanlaşmak için eğitim alabilirler.

İyi bir icra avukatının aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

  • Hukuk bilgisi
  • İcra hukuku alanında uzmanlık
  • İletişim becerisi
  • Problem çözme becerisi
  • Sabır ve kararlılık

İcra avukatı, alacaklı kişilerin haklarını korumak ve alacakların tahsili için önemli bir rol oynar. İcra avukatı seçerken, hukuk bilgisi ve tecrübesi olan bir avukat tercih etmek önemlidir.

İcra Avukatı Ne İş Yapar?

Pek çok sebepten insanlar birbirleriyle alışveriş yapabilmektedir. Yapılan bu alışverişler zaman zaman nakit olarak olsa da bazen borçlanma şeklinde ilerleyen süreçleri görmek mümkündür. İnsanlar bu süreçlerde bazen borcunu ödemeyen kimseler ile karşılaşabilmektedir. Borçlunun alacak ve borcunu ödememesi durumunda ise alacaklının dava açma hakkı vardır.

Açılan bu davalara icra davası denilmektedir. İcra davasını yürüten avukatlar ise hukuk fakültesinin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmuş olan kişilerdir. İcra avukatının yapacağı pek çok farklı iş bulunmaktadır. Özellikle bu avukatların sorumluluklarında bulunan bütün adımları özverili ve düzenli bir şekilde takip etmeleri mesleklerinde başarılı olmaları için gerekli bir adımdır.

İcra Avukatı Nasıl Olmalı?

İcra avukatlarının sorumlulukları arasında ilk önce uzlaşma sağlamak bulunmaktadır. Uzlaşma sağlayabilmek için bu avukatların ikna kabiliyetinin yüksek olması önemli bir meziyet sayılmaktadır. Borçlu ile anlaşma sağlayarak alacağı tahsil etmeye çalışan icra avukatı bu konuda başarılı olamaz ise icra müdürlüğü aracılığı ile icra takibi başlatmalıdır.

İcra takibi sırasında gerekli olan hukuki adımlara tam manasında hakim olan bir icra avukatı davayı muhakkak kazanacaktır. Zaman zaman borcu tahsil edebilmek için borçlunun mal varlığına haciz konulması gerekebilmektedir. Haciz işlemleri uzun bir süreci kapsayabileceği için bu sürecin sıkı bir şekilde takip edilip borçludan sonunda borcunu tahsil edilmesi sağlanmalıdır.

İcra Avukatının Dahil Olduğu Davalar

İcra avukatları borcu tahsil edebilmek için dava açabilecekleri gibi karşılıksız çek senet davaları konusunda da dava açabilme yetkisine sahiptirler. Bazı durumlarda kötü niyetle açılan icra davaları olabilmektedir. Bu süreçlerde itiraz davaları açabilme yetkisi de yine icra avukatlarının önemli görevleri arasındadır. Rehin veya ipoteğin paraya çevrilmesi konusunda da yine icra avukatları görev alır.

Bazı durumlarda kredi sözleşmeleri veya finansal işlemler gibi konularda ortaya pürüzler çıkabilmektedir. Bu pürüzlerin giderilebilmesi için de yine icra avukatları dava açılabilmektedir. İcra avukatları yedi eminliği suistimal davalarını açma yetkisine sahip oldukları gibi iflas hukuku işlemlerini de takip edebilmektedirler. Bazı durumlarda iflasın ertelenmesi mümkündür. Bu tarz davaların takibini de bu avukatlar gerçekleştirmektedir

Yorum yapın

Hemen Ara