Özkan Hukuk yerli ve yabancı müvekkil ve şirketlerle  gayrimenkul ve inşaat alanlarında yapılacak her türlü anlaşmada hukuki yardım, danışmanlık ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda hukuki destek sağlamaktadır.

  • -Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
  • -Hata, Hile, Muvazaa gibi  Sebeplerle Tapu İptal Davaları
  • -Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu Tescil Davaları
  • -Kira Sözleşmesi Hazırlanması
  • -Gayrimenkul Satış, Şerh, İpotek İşlemleri
  • -Ayni Hak ( İntifa Hakkı, Geçit Hakkı, Kişisel ayni Haklar) Tasarruf İşlemleri
  • -Kamulaştırma Davaları
  • -El Atmanın Önlenmesi ( Müdahalenin Men’i )  Davaları
  • -Ortaklığın Giderilmesi (İzale’i Şuyu)  Davaları