Evliliğin İptali Nedir? Farkları Avantajları Nelerdir?

Av.Naciozkan

Evlilik, iki kişinin aile kurmak amacıyla yaptığı bir sözleşmedir. Evlilik, kanunda belirtilen şartlara uygun olarak yapılırsa geçerli olur. Ancak, evliliğin yapıldığı sırada kanunda belirtilen şartlardan birinin bulunmaması halinde, evlilik geçersizdir. Bu durumda, evliliğin iptali davası açılabilir.

Evliliğin iptali, evliliğin geçersizliğini ve evliliğin hükümsüz hale gelmesini sağlayan bir dava türüdür. Boşanma ise, geçerli bir şekilde yapılmış olan evliliğin sona ermesidir.

Evliliğin iptali ile boşanma arasındaki temel fark, evliliğin geçerliliğidir. Evliliğin iptali halinde, evlilik baştan beri geçerli değildir. Boşanma halinde ise, evlilik geçerli olarak yapılmış ancak sonradan sona ermiştir.

Evlilik; iki kişinin bundan sonraki hayatlarında, iyi günde, kötü günde, hastalıkta sağlıkta, bir ömür boyu sözü verilerek aile kurma yolunda resmi olarak adım atılması işlemidir. Bu güzel gün bazı durumlarda iptal bazen de boşanma ile son bulabilir. Evliliğin iptali davası evliliğin geçersiz olduğunun iddia edilmesi demektir. Bu iddia kabul edilirse evlilik son bulacaktır. Türk Medeni Kanununda evliliğin iptalinin sebepleri olarak; eşlerden biri evli olduğu tespit edilirse, evlenmeye engel akıl hastalığı varsa, evlenmeye engel akrabalık dereceleri varsa  bu dava açılabilir.

Evliliğin İptali Davası Nedir?

Türk Medeni Kanununda evliliğin iptal edilmesi hakkı vardır. Eğer kanun çerçevesinde bu iptale ilişkin sebepler uyuşuyorsa evlilik geçersiz hale gelir. Evlilik iptali ile boşanma davası farklı farklı davalardır.

Evliliğin iptalinin talebi ile birlikte Cumhuriyet Savcılığı tarafından kendiliğinden açılır. Evlilik iptalinin karar verilmesi ile birlikte 300 gün içerisine de hamilelik ya da doğum söz konusu olursa çocuk bu evlilikten olur. Böylelikle normal bir boşanma gibi velayet ve nafaka söz konusudur. Eğer dava esnasında ölüm söz konusu olursa bu dava mirasçılara geçer. Evliliğin iptal davası 1,5 yıla kadar sürebilir.

Evliliğin İptali ve Boşanma Davası Arasındaki Fark

Evliliğin iptali ile boşanma davası hukukta farklı iki davadır. Boşanma geçerli bir evliliğin sona erdirilmesi için açılan bir dava olup; evliliğin iptali davası ise geçersiz olan bir evliliğin mahkeme kararı ile iptal edilmesi demektir. Boşanma davası her iki tarafında kendi iradeleri ile karar verdikleri bir dava olup, evliliğin iptali davası ise bunu kapsamaz.

Evlilik karşı tarafı yanıltma, aldatma, kandırılarak evlenme durumu, istemediği halde yanıltılması halleri, ciddi bir hastalık olduğu halde saklanılması hali, tehditlerle korkutulma hali sebepleriyle hukukta sakat duruma düşer. Ve bu durumlar evliliğin iptali davasının açılması hakkını doğurur. Oysa bir boşanma davası normal bir evlilik içerisinde zamanla iki kişinin birbiri ile anlaşma durumlarının yok olması yine iki kişinin verdikleri ortak karar nezdinde karar verilen  davadır. Boşanma talep edilir, mahkeme kabul eder. İşleyiş bu şekildedir. Eğer evlilikte çocuk varsa nafaka, tazminat gibi detaylar da dikkate alınarak evlilik sonlandırılır.

Yorum yapın

Hemen Ara