Cezaevi Koğuş Değiştirme Dilekçesi, Koğuş Değişikliği Talebi

Av.Naciozkan

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                        BURHANİYE

Konu                      :Başka bir koğuşa naklim hakkında.

İzahı                  :Ben  …………………………………K sayılı ilamı ile taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermekten dolayı 2 yıl 1 ay hapis cezası almış ve bu karar Yargıtay ca onanmış olduğu için kesinleşmiştir.

                               Aldığı hapis cezasını infaz edilmek üzere önce Buca Cezaevine ve daha sonra da Burhaniye cezaevine nakledilmiş bulunmaktayım. Burhaniye cezaevinde konulduğum koğuş adam öldürmekten yargılarların ve mahkûm olanların kaldığı koğuştur. Ben ise taksirle adam öldürmekten dolayı ceza almış bulunmaktayım ve kanımca aynı koğuşta kalmamam gerekmektedir.

                                 Bu nedenle mağduriyetimin giderilmesi için talep etme zarureti doğmuştur.

Netice ve İstem     :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlere binaen mağduriyetinin önlenmesi ve işlediğim suçun taksirle işlenen bir suç ta olduğu nazara alınarak buna uygun koğuşta infazımın gerçekleştirilmesine ve başka bir koğuşa naklime karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.22.04.2022

                                                                                                               Talep Eden

Yorum yapın

Hemen Ara