Ceza Hukuku Avukatı Her Toplumsal Davayla İlgilenir Mi?

Ceza Hukuku Avukatı Her Toplumsal Davayla İlgilenir Mi?

Ceza Hukuku Avukatı Her Toplumsal Davayla İlgilenir Mi?

    Suç ismi verilmiş olan insan davranışını ve buna uygulanacak ceza sürecini tespit eden hukuk kurallarının bütününe ceza hukuku denilmektedir. Ceza hukuku, sosyal hayat koşullarında ortaya çıkan ve çevreye zarar verici durumlarda en son düzenlenecek olan hukuk dalı olarak bilinir. Yani her hukuka aykırı bir hadisede ceza hukuku devreye girip yaptırım uygulamaz. Somutlaştırmak gerekirse, hatalı bir hareket ya da olay meydana geldiğinde, genellikle ceza hukuku avukatı yerine, idari ceza uygulamaları devreye girer. Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu Ceza davası sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.
 
 Vatandaşlar İçin Yeni Türk Ceza Kanunu Neleri Sunmaktadır?
 
     Hapisler ağır ya da hafif hapis veya hapis olarak ayrılmaktaydı. Artık birada kullanılarak, tek tip zamanlı hapis yaptırımı olarak anılmaktadır. Para cezalarında, ağır ve hafif kavramları kaldırılmıştır. Tek tipleşerek, yalnızca adli para cezası şeklinde düzenlenmiştir. Haksız bir kışkırtmada, hafif ve ağır kavramları yine değiştirilmiştir. Eksik ya da tam girişim yani teşebbüs de artık ikiye ayrılmamaktadır. Suç bir diğer adıyla cürüm ile kabahatte de aynı işlem gerçekleşmiştir. Yeni düzenlemeyle kabahatler yönetimsel yani idari bir suç şeklini almıştır ve Kabahatler Kanununda ele alınmıştır.
 
 Suçlar Hareketin Biçimine Göre Nasıl Ayrılır?
 
     Hareket baz alınarak suçlar birbirinden ayrışabilmektedir ve bir Adana ceza hukuku avukatı bu konuda daha kapsamlı açıklamalarda bulunabilmektedir. Bunlar üçe ayrılır. Serbest, bağlı, seçimlik hareketli suçlar. Serbest hareket içeren suçlar, uygulanan suçun neden meydana geldiği odak noktadır. Örneğin adam öldürme suçu bunlardan birisidir. Bağlı hareket içeren suç durumlarında, yalnızca yasada yer alan davranış sonucu gerçekleştirilen suçlara verilen addır. Seçimlik adı altındaki suçlarda, ancak kanun hükmünde belirtilmiş seçimli davranışlarda işlenmesi söz konusu olan suçlardır. Özkan Hukuk Bürosu ceza avukatı , boşanma avukatı , miras avukatı , iş davası avukatı gibi hukuk dallarında  ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Özkan Hukuk Bürosu iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.