Ceza Avukatı Ne Kadar Alır? 

Aslında ceza avukatı diye bir şey yoktur. Ceza davalarına giren avukatların ceza avukatı olarak tanımlanması dahi yasal değildir. Türkiye de avukatlıkta branşlaşma ya da uzmanlık yoktur. Ceza avukatı hem kişi özgürlüğü hem de mağdur kişinin hakları açısından toplumdaki önemli olan davalara bakar.  Ceza avukatı da diğer avukatlar gibi savunma işlevi ile uğraşmaktadır. Ancak bu savunma işlevi diğer avukatlardan biraz farklıdır. Yaptığı işlev doğrudan kişi özgürlüğü ile alakalıdır.  

Ceza Avukatı Ne İş Yapar? 

Ceza avukatı sanığın sadece hukuki açıdan temsilcisidir. Sanığı temsilen delil sunabilir. Gerekli itirazları yapabilir. Yargılama makamı dışında olup yargılamaya katılan diğer kişilere olayı aydınlatmak ve müvekkilini savunmak için soru sorabilir.  Ceza avukatı aynı davada birden fazla kişiyi savunabilir. Önemli olan savunduğu kişiler arasında menfaat ilişkisi olmama durumudur. Aksi takdirde savunma hakkı zarar görür.  

Avukat, dava sürecinde yapacağı savunma ile iddianamenin çerçevesini tartışarak hangi noktalardan iddianameye itiraz ettiğini mahkemeye anlatır. Savunma yaparken suç vasfına dikkat etmelidir. Her suça dair iddia faaliyeti hem suçun nitelendirilmesi hem de suçun unsurlarının oluşturduğu ispat etme faaliyetidir.  

Ceza avukatının görevi takip ettiği davanın karara çıkıp kararın kesinleşmesi ile son bulur. Ceza avukatı adam öldürme, nitelikli dolandırıcılık, yağma, zimmet, ihaleye fesat karıştırma, bilişim suçları, parada sahtecilik gibi davalara bakar.  

Ceza Avukatı Ücretleri  

Bir ceza avukatı kendisinde gelen bir işin kendisini ne kadar uğraştıracağını, davanın görüleceği yer ile kendi bürosunun farklı adli yargı sınırları içerisinde olup olmadığına bakar. Yani sonuç olarak emek ve zaman karşılığı bir ücret talep edecektir. Avukatlar ücretleri dileği gibi belirleyemezler. Her yıl Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık asgari ücret tarifesi en alt sınırı belirler.  

2020 yılında baktığımızda ağır ceza mahkemelerindeki davalar 6 bin 810 lira iken ceza soruşturma evresinde takip edilen işler bin 30 liradır. İyi bir ceza avukatı sanık veya mağdur durumda olan onlarca hatta yüzlerce kişi tarafından talep görmektedir. Ücretleri görüşmek için avukatla bir randevu ayarlayıp yüz yüze görüşmekte fayda vardır.