Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Av.Naciozkan

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?; Çekişmeli boşanma davası birçok insan için zorlu bir süreç olabilir. Boşanma kararı verildiğinde ve anlaşmazlıklar varsa, birçok sorun ortaya çıkabilir. Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır, hangi adımları izlemelisiniz ve nelere dikkat etmelisiniz? Bu yazımızda çekişmeli boşanma davası açarken neler yapılmalı bu hususa yer vereceğiz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşlerin boşanmaya karar verdikten sonra kanunda yer alan zina, hayata kast, pek kötü muamele, terk yada başka sebeplere dayanarak söz konusu evliliklerini sonlandırma işlemidir. Bu işlemi yürütmek için hukuki bir sürece girmek ve yönetmek gerekecektir. Türk Medeni kanununda yazılı hallerin varlığı halinde taraflar boşanma sürecini kendileri yürütebilir yada bir hak kaybına uğramamak için uzman boşanma avukatı ile birlikte yürütebilirler. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi olarak hak kaybı yaşamamak adına avukat ile birlikte yürütülmesi önerilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır
Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır? 2

Çekişmeli Boşanma Şartları Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası açılmadan önce bazı temel şartların belirlenmesi önemlidir.

Eşlerin öncelikle anlaşma yolu ile boşanmak istememeleri gerekmektedir.

Türkiye’de çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davasında anlaşmalı boşanma davasının aksine kanunda belirtilen 1 yıllık süre şartı bulunmamaktadır. Yani 15 günlük evli olan çiftlerde 30 yıllık evli olan çiftlerde bu davayı açabilecektir. Ancak anlaşmalı boşanma davasında taraflar 1 yıllık evlilik süresinden önce anlaşmalı boşanma davası açamayacaklardır.

Eşlerden biri veya her ikisi de istediği zaman çekişmeli boşanma davası açabilmektedir. Eşlerden biri bile evliliğe olan inancını kaybetmiş ve bu evlilik onun için artık çekilmez bir hal almış ise bunu öne sürerek çekişmeli boşanma yoluyla dava açabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta ise Hukuk Muhakemeleri Kanununa uygun bir boşanma usulü ve Türk Medeni Kanunlarında yer alan bir boşanma sebebine dayanılarak dava açmaları gerekmektedir.

Türk Medeni kanunumuzda boşanma sebepleri genel sebepler ve özel sebepler olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel boşanma sebepleri TMK 166’da düzenlenmiştir.

TMK Madde 166- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.

Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. Hükmü yer almaktadır.

Özel boşanma sebepleri ise TMK 161 ve 165. Maddeleri aralığında düzenlenmiştir.  Bu kanuna göre; -Zina (aldatma) TMK161,Hayata kast, pek kötü davranış, onur kırıcı davranışlar TMK 162,Terk sebebiyle boşanma TMK 164,Akıl hastalığı sebebiyle boşanma (TMK 165),Suç işleme veya hayata kast sebebiyle boşanma davası TMK 163 olarak belirlenmiştir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim ne Sorar?

Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davasına göre çözülmesi çok daha zor olduğundan her detayın iyice irdelenmesi ve doğru hamleler yapılması oldukça önemlidir. İlk önce hakim ön inceleme duruşmasında dosyanın tamamını inceleyerek usul veya esas yönünden bir eksiklik olup olmadığını kontrol eder. Daha sonraki aşamada ise evliliğini bitirmek isteyen çiftlerin sunduğu boşanma gerekçelerini inceler ve hangi sebebe dayandıysanız bu yönde sorular sorarak kusurlu tarafı tespit etmeye çalışır.

Boşanma davasına bakan hakim bazı durumlarda aile içindeki sorunları öğrenmek adına eşlerin çocuklarını da mahkemeye çağırarak sorular yöneltmek isteyebilir. Eğer çocuklar kendilerini tam anlamıyla ifade edemeyecek kadar küçüklerse onlara pedagog eşliğinde sorularının cevaplanmasını ister.

Çekişmeli Boşanma Avukatsız Açılır mı?

Çekişmeli boşanma davası her ne kadar kanundan doğan haklardan dolayı taraflar bireysel olarak açabilme hakları olsa da özellikle çekişmeli davanın süreci yönünden sürecin bir avukat ile birlikte yürütülmesi daha faydalı olacaktır. Çekişmeli boşanma sürecinin bitiminden sonra evlilik birliği içerisinde alınan malların ne olacağı, müşterek çocukların velayetinin kimde olacağı gibi problemli süreç devam etmektedir. Bu yüzden tüm sürecin başından en sonuna kadar uzman bir boşanma avukatı ile birlikte çalışmak büyük önem taşımaktadır. Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır makalemize benzer veya farklı alanlardaki makalelerimize blog bölümümüz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın

Hemen Ara