Çamlıyayla Boşanma Avukatı

Boşanma davalarında müvekkillerine vekâlet eden avukatlara, boşanma avukatı denir. Bir evliliğin sonlandırılması amacıyla boşanma davaları açılır. Eşlerden birinin bizzat ya da avukatı aracılığı ile aile mahkemesine başvurması gerekir. Dava sonuçlandıktan sonra, resmen boşanma gerçekleşir.

Bu davalar yaşadığınız şehirdeki aile mahkemelerinde görülür. Hâkim ise her zaman kararlı olup olmadığını sorgular. Yani evliliğe şans vermekten yana olur. Ancak bazı durumlarda evliliğin bitmesi her iki taraf için de en doğru karardır. Eğer taraflardan biri ya da ikisi birden, boşanma konusunda kararlıysa bir avukat aracılığı ile boşanma davası açabilir.

Boşanma Davası İçin Gereken Evraklar

Boşanma davası açmak için hazırlamanız gereken bazı evraklar bulunur. Bunlardan en önemlileri kimlik fotokopiniz ve boşanma dilekçenizdir. Bunlara ilave olarak mahkemeye sunmak istediğiniz delil niteliğinde bir belge varsa bunları da boşanma davası başvuru evraklarınız arasına ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız tüm evrakları aile mahkemesine sunmalısınız. Eğer boşanma dilekçeniz mahkeme tarafından kabul edilirse, dava gününüz size bildirilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanma şartları konusunda anlaştığı boşanma davalarını ifade etmek için kullanılır. Aralarında bir boşanma protokolü imzalar ve mahkemeye sunarlar.

Anlaşmalı boşanma protokolüne tüm konular tek tek eklenmeli, hiçbir bilgi eksik olmamalıdır. Tarafların şartları kabul ettiğini gösterir imzaları da yer almalıdır. Bu protokolde eksiklik olursa hâkim tarafından kabul edilmeyebilir.

Boşanma protokolü hazırlarken bir avukattan yardım almanız daha iyi olur. Aksi takdirde bilgilerde eksiklik olabilir. Bunun yanında haklarınızı tam olarak korumanız da mümkün olmaz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekilmeli boşanma davalarında taraflar kendi aralarında bir anlaşmaya varamamıştır ve dava sırasında hâkimin vereceği karar beklenir. Bu karara her iki taraf da uymak durumundadır. Hakim sunulan delillere, yapılan incelemelere ve dinlediği şahitlere göre bir karara varır.

Çekişmeli boşanma davaları daha uzun sürer ve taraflar için yorucu olabilir. Bedenen ve ruhen yıpranmalarına sebep olabilir. Bu nedenle bir şekilde çiftlerin orta yol bularak anlaşmalı boşanma davasına gitmeleri önerilir. Bu konuda boşanma avukatınızdan da destek alabilir, sormak istediğiniz detayları sorabilirsiniz.

Formun Üstü

Formun Altı