Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Ülkemizde adalet sisteminin işleyişi gereği bazı konular mahkeme salonlarında taşınmaktadır. En çok karşılaşılan mahkeme konularından bir tanesi ve boşanma davaları diyebiliriz. Taraflar mutlu bir birliktelik için evlilik yoluna adım atsalar bile zaman içerisindeki bazı anlaşmazlıklar sonucu boşanmaya taşıyabilmektedir. Boşanma davasında ise karşılıklı olarak hakların korunabilmesi için bazı alanların doğru bir şekilde izlenilmesi gerekmektedir.

Bu tarz bir durumda rehber niteliğinde olan avukatlardan Yardım alarak dava açmak taraflar açısından yararlı bir adım olacaktır Boşanma davasında avukat tutmak zorunlu mudur diye bir soru akla gelebilir.  Bilinen şöyle bir yanlışı düzeltmek gerekirse boşanma davası için Avukat tutma zorunluluğu yoktur. Aslında Türk hukuk sisteminde açılacak olan herhangi dava için Avukat tutma zorunluluğu yoktur. Dava açacak olan kişilerin Avukat tutma nedenleri ise hak ve hukuklarını koyabilme konusunda Bilgili ve tecrübeli kişilerden yardım alma niyetleridir.

Boşanma Davası Sebepleri

Evlilik birlikteliği yaşayan kişilerin bazı sebeplerden dolayı boşanma davası açması söz konusudur. Dava konusu şiddet, aldatma, haysiyetsiz yaşam sürme, ortak konutu terk etme veya yapılması gelen gereken sorumlulukları yerine getirmeme gibi pek çok sebep olabilir. Bunun dışında çiftler karşılıklı olarak anlaşmazlık belirten bir nedeni ile dava açabilirler. Dava nedeni Her ne olursa olsun dosya içerisinde ayrıntılı bir şekilde sebebi belirten dilekçenin olması zorunludur.

Bu dilekçenin hazırlanması sırasında bir avukattan yardım alınması ise ifade edilmek istenen durumun net bir şekilde aktarılması konusunda yararlı olacaktır. Yoksa Boşanma davasında avukat tutmak zorunlu mudur dersiniz cevap hayır olacaktır.  Hem davalı taraf hem davacı taraf avukatla boşanma davası açabilir. Böylelikle dava sırasında hak ve menfaatlerini koruyabilme konusunda da bir destek almış olacaklardır.

Türk Medeni kanunlarına göre boşanan çiftlerin menfaatleri

Yenilenen Türk Medeni kanuna göre evlilik yolunu ayıran çiftler için bazı hakların getirildiğini bilmekteyiz. Bunun dışında da boşanma sürecinde çiftlerin karşılıklı olarak birbirlerinden talepleri olabilir. Bunların en başında eğer evlilik birlikteliği içerisinde bir çocuk mevcut ise bu çocuğun velayeti konusu dava içerisinde görüşülmek zorundadır.

Ayrıca mal paylaşımı, nafaka istemi gibi pek çok konuda da boşanma davası sırasında karara bağlanması gerekmektedir. Burada istenilecek olan bütün talepler dava dosyasına eklenerek davanın bu şekilde açılması ve dava sonrasında mağdur olmamak için önemlidir. Boşanma davasında avukat tutmak zorunlu mudur diye sorulan bu soruya verilecek en net cevap ise mağdur olmamak için Avukat tutulabilir.