BOŞANMA DAVASI ÖNE ALIM DİLEKÇE ÖRNEĞİ

BOŞANMA DAVASI ÖNE ALIM DİLEKÇE ÖRNEĞİ

11. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
                                                            ADANA


Dosya No                   :
Davacı                        : 
Vekili                         : Av. Nuh Naci ÖZKAN-ADRES ANTETTEDİR
Davalı                        : 
KONU                       : Duruşma tarihinin öne alınması talebidir.

Sayın Mahkemenizde anlaşmalı boşanma talebiyle, yukarıda numarası yazılı dosya ile dava açılmıştır. Davalı ile karşılıklı olarak birçok hususta anlaşılmış olduğundan, duruşmanın yakın bir tarihe alınmasına karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

                                    Davacı vekili
                        Av Nuh Naci ÖZKAN
                                 e-imzalı