Boşanma Davası Masrafları

Av.Naciozkan

Boşanma Davası Masrafları; Boşanma davaları ülkemizde anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılmaktadır. Taraflar boşanmaya karar verdikten sonra aralarında önce bu hususu çözümleyip ondan sonra çekişmeli yada anlaşmalı boşanma davası açmak için ilerlemelidirler. Boşanma davalarında birçok özel ve istisnai durumlar olduğu için profesyonel bir boşanma avukatı ile birlikte çalışmak daha faydalı olacaktır. Bu süreçte avukatınız hem dosyanız ile daha iyi bir şekilde ilgilenmiş olacak hem de sizin bu süreçte hayatınızın devamında neler yapabileceğiniz hususunda size yardımcı olacaktır.

Boşanma Davası Masrafları
Boşanma Davası Masrafları 2

Boşanma Davası Masrafları

Boşanmakta evlenmek kadar hayatın olağan akışında olabilen bir durumdur. Boşanma davası  masraflarını ülkemizde her yıl değişen asgari ücret tarifesine göre değişiklik göstermektedir. Boşanma davaları önceki yıllarda daha uygun bir şekilde çözümlenebilirken güncel ekonomi ve enflasyonunda etkisiyle boşanma davası açmak isteyen kişiler için daha zorlu hale gelmiştir. Boşanma davasının sadece masrafları 2022 yılında 9000 TL iken bu meblağ 2023 yılında 19000 TL’ye  kadar çıkabilmektedir.

Tabi ki bu fiyatlara boşanma avukatlık ücreti ve vergileri dahil değildir. Boşanma davası masraflarını hesaplamadan önce tarafların çekişmeli boşanma davası mı yoksa anlaşmalı boşanma davasını açacaklarına karar vermeleri gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davasına göre daha masrafsız ve zahmetsiz olduğu için anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti de daha düşüktür. Boşanma davası açmak isteyen vatandaşlar hak kaybına uğramaması için avukatla çalışmak zorundadırlar. Bazı durumlarda şahıslar kendileri dava açarak daha sonraki yüksek miktar tazminat ve nafaka miktarlarını elde edemeyip ciddi bir maddi kazançtan feragat etmek durumunda kalmaktadırlar.

Bazı karşılaştığımız durumlarda hiçbir hukuki eğitim almamış arzuhalcilere dilekçe yazdırmak gibi talihsiz ve telafisi güç hatalarda bulunabiliyorlar. Bu tip hataların önüne geçmek adına hukuki yeterliliği olan bir uzman boşanma avukatıyla çalışmanız sizler için daha iyi olacaktır. 

Boşanma davası ve mal paylaşım davası birbirinden tamamen farklı dava türleridir. Bu yüzden her iki davanın da birbirinden bağımsız masrafları ve 2 ayrı avukatlık ücreti doğacaktır. Yalnızca boşanma davasını vermeniz mal paylaşımı davasında da temsil edileceğiniz anlamını taşımamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Masrafları

Eğer taraflar her konuda anlaşmışlarsa anlaşmalı boşanma davası açıp kazanabilirler. Anlaşmalı boşanma , çekişmeli boşanma davasına göre daha kısa sürdüğü için maliyet olarak daha düşüktür. Anlaşmalı boşanma davasını önce kimin açtığının yada kimin daha sonra açtığının pek bir önemi yoktur. Ancak protokolü hangi tarafın hazırladığı kendi menfaatleri ve karşı tarafın haklarını da koruma adına önemlidir.

Anlaşmalı boşanma davası masraflarını hesaplamak için dava harçları masraflar vergiler ve avukatlık ücreti konusunda bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açarken başvurma harcı , peşin harç ve mahkeme masraflarını hesaba katmak gerekir. Söz konusu harç ve vergileri avukatınız sizin adınıza yatıracaktır. Anlaşmalı boşanmaya karar veren taraflar anlaşmalı boşanma davası ücreti 2023 yılı itibariyle 17900+KDV’den az olmamak üzere ödenmelidir. Söz konusu tutara mahkemenin tebligat ve diğer giderler için kullanacağı gider avansı dahil değildir. Bu tutar protokolde geçen malların tasfiyesi ve tarafların başkaca talepleri üzerinde değişiklik göstermektedir. 

Çekişmeli Boşanma Davası Masrafları

Çekişmeli boşanma davasını açmadan önce anlaşma ihtimali olup olmadığını sorgulamak gerekir. Boşanma davasını daha önce kimin açtığının bir önemi yoktur. Çekişmeli boşanma davasını gerçekten boşanmayı düşünerek bu evliliğin daha fazla yürümeyeceğine karar vermiş olarak açmalıdır. Çekişmeli boşanma davasını açacak taraf daha az kusurlu olmalı yada kusursuz olmalıdır.  Aksi takdirde davasında haklılığı ispatlayamazsa boşanamayacağı gibi karşı tarafın avukatlık ücretini de ödemek zorunda kalacaktır. Çekişmeli boşanma davasının 2023 yılı itibariyle dava harçları, masraf ve vergileri çekişmeli boşanma davasından daha fazladır. Bu yüzden çekişmeli boşanma davası başvurma harcı, peşin harç ve vergileri 44.000+ KDV’den aşağı olmamaktadır. Bu tutar her sene barolar birliği tarafından güncellenmektedir.”

Çekişmeli boşanma davalarında sürecin çok daha uzun ve zahmetli olduğu bilinmeli ona göre de avukatlık ücretlinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti

Türkiye’de ücretsiz boşanma davalarına bakmak yada ücretsiz avukatlık yapmak yasaktır. Bu hususta Türkiye Barolar Birliği her yıl tarife yayınlar ve bu tarifenin altında iş yapmak yasak hale gelir. Boşanma davası ücretlerinde avukatlık ücretinin haricinde davanın harç ve masrafları, yargılama gideri, varsa dava aşamasındaki bilirkişi ücretleri, velayet söz konusu ise sosyal inceleme raporu için birden fazla masraf kalemi vardır.  Normal şartlarda avukatlık ücretine ek olarak bu tutarların ödenmesi gerekmektedir fakat avukatınızla yaptığınız anlaşmaya göre masraflar hariç bir şekilde yada tüm masrafları da ekleyerek bir fiyat almak suretiyle de anlaşabilirsiniz. Tüm masraflar dahil anlaştığınız takdirde avukatınız sizin yerinize zamanı geldikçe bu harç ve masrafları yatıracaktır. Bu sebeple boşanma davası avukatlık ücreti hesaplanırken kesin ve net bir fiyat belirlemek zordur.

Boşanma davalarında avukat ücreti noterden çıkartılacak vekaletnamenin avukata verilmesiyle muaccel hale gelir. Bundan sonraki aşamada avukatlık ücretini ödeyerek hukuki işlemlere başlatmanız mümkündür. Eğer bir avukata vekaletname çıkartmazsanız hiçbir vekil sizin adınıza iş ve işlemler yapamaz dava açamaz. 

Boşanma davası ücretlerinin ve harçların her yıl başlarında güncelleneceğini bu sebeple boşanmaya karar verilmiş ise biran önce hareket edilmesi cebinizden çıkacak tutarın artmaması için önemlidir.

Daha fazla bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz; Adana Avukat

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davası mahkeme masrafı ne kadar?

Boşanma davası mahkeme masrafı, ülkeden ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere göre değişebilir. Genel olarak, mahkeme masrafları avukat ücreti, dosya masrafı, tanık ücretleri ve diğer hukuki işlemleri içerebilir.

Boşanma davası harcı nereye yatırılır?

Boşanma davası harcı, genellikle ülkenin veya bölgenin adalet sistemine bağlı olarak belirlenen bir banka hesabına yatırılır.

“Boşanma Davası Masrafları” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara