Boşanma Avukatı Adana

    Boşanma avukatları medeni hukukun bir alt dalı bulunan aile hukuku uyuşmazlık olduğunda boşanma, nafaka veya velayet, mal paylaşımı gibi davalara bakarak avukatlara halk arasında boşanma avukatı denir. Boşanma avukatları, aile avukatı ifadesi de kullanıldığı görülür. Boşanma davası süreci ise evli çiftler için çok zorlu ve yıpratıcı olur. Boşanma sürecinde profesyonel hukuki olarak faydalanmak bu zorlu sürecin üstesinden gelmenizi sağlar. Türkiye de mevzuatta boşanma avukatı adı altında ayrı meslek ve uzmanlık alanı yoktur. Halk arasında aile mahkemesinde biten boşanma davaları takip eden davacı ve davalı vekillerine boşanma avukatı denilir.
 
 Boşanma Davası Süreleri
 
     Türkiye’de çekişmeli olan bir boşanma dava süreci yaklaşık 1 - 2 yıl sürer. Dava sürecinin kısa veya uzun olmasında davaya hazırlık sürecinin önemi değerlidir. Boşanma sebebine dayanarak yapılan olgular yeterince ispatlanırsa mahkeme süreci uzamadan çok kısa da sonlanır. Tekraren vurgulamak gerekirse dava dosyalarında gereksiz bilgileri ayıklayan bir dava sürecini hazırlık sürecinin yürütülmüş olması etkilidir. Avukat tarafından hazırlanan dava dosyaları hakim tarafından bakılır. Hakimin öncelikle dava dilekçesi yoluyla bir suretini uygun bir şekilde davalı tarafa göndermeleri gerekir. Davalının cevap dilekçesin de usulüne uygun incelenerek davacıya gönderilmelidir.
 
 Adana Boşanma Davaları
 
     Mersin ve Adana boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma davasında en çok açıldığı yerlerdendir. Özellikle yurt dışında yaşayan kişiler ve Mersin, Adana ve civar bölgelerde dava açmak isteyen vatandaşlarımız bu konuda bilgiye fazlasıyla ihtiyaç duyabiliyor.