Aldatmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Av.Naciozkan

Aldatmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir; Aldatma (zina) durumunda çocuğun velayeti hakkında karar verilirken mahkemeler birkaç faktörü dikkate alır. Türk Medeni Kanunu’na göre, velayet davalarında çocuğun üstün yararı her zaman ön planda tutulur. Aldatma, eşler arasındaki güveni ve ilişkiyi ciddi şekilde zedeler, ancak tek başına aldatma velayet kararında belirleyici bir faktör değildir. Yani aldatan eşe velayet verilir mi sorusu kapsamlı bir konudur.

Aldatmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Zina yani aldatma sebebiyle açılan boşanma davalarında Aldatmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir? Sorusu eşlerin merak ettiği sorular arasında yer almaktadır.

Zina davası aldatma sebebiyle açılan bir dava türü olup özel boşanma sebepleri arasındadır. Sadece aldatmanın varlığını ispat edilmesi mahkemenin boşanma kararı vermesi için yeterlidir. Zina davası eşlerden birinin üçüncü kişi ile ile cinsel birliktelik yaşaması halinde açılabilen bir dava türüdür. Cinsel birliktelik olmasa dahi flört aşamasında kalsa da sadakatsizlik olarak değerlendirilse de zina davasının konusu değildir. Bu aşamada zinaya dayalı boşanma davası değil, evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası açmak daha doğru olacaktır. 

Mahkemeler, çocuğun hangi ebeveynle birlikte olduğunda daha sağlıklı bir ortamda büyüyeceğini değerlendirir. Çocuğun eğitim, sağlık ve genel refahı bu değerlendirmede önemli rol oynar. Çocuğun yaşına ve olgunluğuna bağlı olarak, mahkeme çocuğun kiminle yaşamak istediğini dikkate alabilir. Özellikle ergenlik çağındaki çocukların tercihleri mahkeme tarafından önemsenir. Ebeveynlerin maddi durumu, iş durumu, yaşam koşulları ve çocuğa yeterli bakımı sağlayabilme kapasiteleri değerlendirilir. Ebeveynlerin çocuk yetiştirme konusundaki yetenekleri ve yaşam tarzları da göz önünde bulundurulur. Örneğin, ebeveynlerden birinin çocuğa kötü örnek olabilecek bir yaşam tarzı varsa, bu durum velayet kararını etkileyebilir. Çocuğun şu anki düzeni, okulu, sosyal çevresi ve bu düzenin değişmesinin çocuğun hayatını nasıl etkileyeceği de dikkate alınır.

Özetle, aldatma durumu velayet kararında tek başına belirleyici değildir. Mahkeme, çocuğun en iyi şekilde gelişeceği ortamı sağlama amacını taşır ve tüm bu faktörleri değerlendirerek kararını verir.

Aldatan Anneye Velayet Verilir Mi?

Aldatmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir? Veya Aldatan Anneye Velayet Verilir Mi? Soruları boşanma aşamasında olan eşler tarafından çokça sorulmaktadır. 

Daha öncede bahsettiğimiz gibi aldatma çocuğun velayetinin diğer eşe verilmesi konusunda tek başına yeterli bir sebep değildir. Mesela henüz 5 yaşında olan bir çocuğun annesi eşini aldatmış olsa da mahkeme çocuğun velayetini anneye verecektir.

Aldatan bir anneye çocuğun velayeti verilmesi mümkündür, ancak bu karar mahkemenin çeşitli faktörleri değerlendirmesi sonucunda alınır. Türk Medeni Kanunu’na göre velayet davalarında çocuğun üstün yararı her zaman ön plandadır. Bu nedenle, aldatma olayı tek başına velayetin belirlenmesinde kesin bir kriter değildir. Mahkeme, çocuğun hangi ebeveynle birlikte daha iyi bir fiziksel ve ruhsal gelişim göstereceğini değerlendirir. Eğer anne çocuğa daha iyi bir bakım ve eğitim ortamı sağlayabiliyorsa, bu durumda annenin aldatmış olması velayet hakkını kaybetmesine neden olmayabilir. Mahkeme, her iki ebeveynin de çocuğa sağlayabileceği yaşam koşullarını değerlendirir. Annenin maddi durumu, iş durumu, yaşam koşulları ve çocuğa yeterli bakım sağlayabilme kapasitesi bu değerlendirmede önemlidir. 

Aldatan Babaya Velayet Verilir Mi?

Aldatmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir? Veya Aldatan Babaya Velayet Verilir Mi? Soruları gündemde çokça sorulmaktadır. 

Yukarıda bahsettiğimiz annenin aldatması sonucunda velayet hususu burada da geçerlidir.  Babanın eşinin aldatması sonucunda velayetin kime verileceği hususu tek başına yeterli bir sebep değildir. Ebeveynlerin genel yaşam tarzları ve çocuk yetiştirme konusundaki yetenekleri değerlendirilir. Aldatma olayının çocuğun yaşamını doğrudan etkileyip etkilemediği de göz önünde bulundurulur. Çocuğun şu anki düzeni, okulu, arkadaşları ve sosyal çevresi de dikkate alınarak, bu düzenin değişmesinin çocuğun hayatını nasıl etkileyeceği değerlendirilir. 

Aldatma Durumunda Ortak Velayet

Ortak velayet anne ve babanın çocuğun üstün menfaatlerini birlikte ve elbirliği ile kullanmasıdır. Ortak velayetin birlikte kullanılması halinde çocuk için tanınan haklar denk bir konumdadır. Ancak genelde ortak velayet durumunda taraflar arasında anlaşmazlığa düşülen birçok konu gündeme gelmektedir. Bu durum ise çocuğun menfaatine zarar verecektir. Aldatma durumu, velayet kararını etkileyebilir, ancak tek başına belirleyici değildir. Mahkeme, çocuğun en iyi şekilde korunup gelişeceği ortamı sağlama amacını taşır. Eğer baba, aldatma durumuna rağmen çocuğun en iyi çıkarlarını koruyacak ve ona en iyi şekilde bakacak ebeveyn olarak değerlendiriliyorsa, velayet babaya verilebilir. Her durumda, mahkemenin nihai kararı çocuğun üstün yararını en iyi şekilde sağlamayı hedefler.

Aldatan Eşe Velayet Verilir mi

Aldatan bir eşe velayet verilip verilmeyeceği konusunda karar verirken, mahkemeler çocuğun üstün yararını göz önünde bulundurur. Aldatma (zina) tek başına velayet kararını belirleyen bir faktör değildir. Mahkeme, velayet konusunda aşağıdaki hususları değerlendirir:

Çocuğun Fiziksel ve Ruhsal Gelişimi: Mahkeme, çocuğun hangi ebeveynle birlikte daha iyi bir fiziksel ve ruhsal gelişim göstereceğini değerlendirir. Çocuğun sağlığı, güvenliği ve genel refahı bu değerlendirmede en önemli faktörlerdir.

Çocuğun İsteği: Çocuğun yaşı ve olgunluğuna bağlı olarak, mahkeme çocuğun kiminle yaşamak istediğini dikkate alabilir. Özellikle büyük çocukların görüşleri daha fazla önemsenir.

Ebeveynlerin Yaşam Koşulları ve Kapasiteleri: Mahkeme, her iki ebeveynin de çocuğa sağlayabileceği yaşam koşullarını değerlendirir. Ebeveynlerin maddi durumu, iş durumu, yaşam koşulları ve çocuğa yeterli bakım sağlayabilme kapasitesi bu değerlendirmede önemlidir.

Ebeveynlerin Davranışları ve Yaşam Tarzları: Ebeveynlerin genel yaşam tarzları ve çocuk yetiştirme konusundaki yetenekleri değerlendirilir. Aldatma olayının çocuğun yaşamını doğrudan etkileyip etkilemediği de göz önünde bulundurulur. Örneğin, aldatmanın çocuğun ruhsal sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi varsa, bu durum dikkate alınabilir.

Çocuğun Mevcut Durumu: Çocuğun şu anki düzeni, okulu, arkadaşları ve sosyal çevresi de dikkate alınarak, bu düzenin değişmesinin çocuğun hayatını nasıl etkileyeceği değerlendirilir.

Özetle, aldatma durumu velayet kararında tek başına belirleyici değildir. Mahkeme, çocuğun en iyi şekilde korunup gelişeceği ortamı sağlama amacını taşır. Eğer aldatma durumu, çocuğun refahını doğrudan etkilemiyorsa ve aldatma olayına rağmen çocuğa en iyi şekilde bakacak ebeveyn aldatmış olan ebeveynse, velayet bu ebeveyne verilebilir. Her durumda, mahkemenin nihai kararı çocuğun üstün yararını en iyi şekilde sağlamayı hedefler.

Aldatmalarda Velayet Hukuku

Aldatmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir? Ve Aldatmalarda Velayet Hukuku konusu tarafımıza sıkça sorulmaktadır.  Babanın yada annenin aldatması halinde velayetin kime verileceği hususu aldatmaya göre değil tarafların yaşantısına ve çocuğun üstün yararı gözetilerek verilecek bir karardır.

Türk Medeni Kanunu B. Velâyetin kapsamı I. Genel olarak  Madde 339- Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar. Çocuk, ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür.  Ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar. Çocuk, ana ve babasının rızası dışında evi terk edemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan alınamaz.  Çocuğun adını ana ve babası koyar.  

Zina Yapan Biri Çocuğun Velayetini Alır mı?

Zina yani aldatma sebebi ile açılan boşanma davalarında bu husus sadece kusur durumunun belirlenmesinde bir rol oynayacaktır.  Bu sebeple Aldatmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir? Ve Zina Yapan Biri Çocuğun Velayetini Alır mı? Sorularının cevapları kapsamlı bir konudur. Sonuç itibariyle Aldatma durumunda velayet konusu alanında uzmanlık gerektiren bir hukuki alandır. Bu sebeple uzman bir boşanma avukatından destek almanızda fayda vardır.

Yorum yapın

Hemen Ara